V.92 Main     Gäller det ditt modem

V.92-teknik

Fråga Vad är V.92?

Svar
V.92 är en ny standard för 56K-modemteknik som togs fram av ITU (International Telecommunications Union) i juni 2000. Den nya standarden är en förbättring av den befintliga standarden V.90, och kommer att förbättra miljontals kunders Internet-upplevelse över hela världen genom snabbare överföringshastigheter, snabbare anslutningstid och effektiviserad samtalshantering.

Fråga Vad är ITU?

Svar
ITU är en förkortning av International Telecommunications Union, och det är ett officiellt, världsomspännande standardiseringsorgan för telekommunikation. ITU är ett av FN:s fackorgan, baserat i Genève i Schweiz.

Fråga Vad innebär det att en standard utvecklats av ITU?

Svar
På ITU utvecklas standarder i en tvåstegsprocess. Först kommer de aktiva deltagarna överens om, eller "fastslår", en teknisk specifikation. Traditionellt har modemtillverkare utvecklat och introducerat produkter baserat på den fastslagna standarden, eftersom alla tekniska aspekter har godkänts när standarden fastslagits. V.92-standarden presenterades som "fastslagen" den 4 juli 2000.

I steg två får alla medlemsstater i FN godkänna standarden. När man nått ett godkännande anses standarden "ratificerad". Den slutgiltiga ratificeringen för V.92 väntades komma i november 2000.

Fråga Vilka möjligheter ger V.92 som inte V.90 har?

Svar
Utöver en allmän förbättring av V.90-tekniken medför V.92 tre nya, större funktioner: "Modem on Hold" (vänteläge), "Quick Connect" (snabbanslutning) samt "V.PCM upstream" (V.PCM-överföring). För att dra full fördel av samtliga de här funktionerna behöver både användarens modem och Internet-leverantörens serverutrustning uppgraderas till V.92.

Med "Modem on Hold" kan modemanvändare sätta datasessionen i vänteläge, besvara ett telefonsamtal och sedan återupprätta datasessionen utan att anslutningen bryts. Det här gör det enklare att använda modem i hemmiljön och att använda en enda telefonlinje. (Obs! För den här funktionen krävs att du har tjänsten Samtal väntar från ditt telebolag.)

Med "Quick Connect" kan modemet korta den inledande anslutningstiden för samtal. Det nya samtalet jämförs med tidigare samtal, och om samma förutsättningar råder (som det oftast gör när man ringer upp samma POP på samma telefonlinje) kan delar av anslutningssekvensen hoppas över. Det här kan korta ned anslutningstiden med 50 % eller mer i vissa fall.

Med "V.PCM Upstream" underlättas en snabbare överföringskommunikation med överföringshastigheter som kan nå upp till 48 000 bitar per sekund (överföringshastigheten med V.90 är begränsad till 31 200 bps.) Modemanvändaren kan välja att prioritera en snabb hämtningskommunikation eller att använda en mer "jämviktad" kommunikation där överföringshastigheten ökas medan hämtningshastigheten minskas något. Den här extra flexibiliteten är idealisk när du vill skicka stora e-postmeddelanden, kalkylark, presentationer eller foton, eller när du vill överföra filer.

Fråga Går det att uppgradera de befintliga V.90-produkterna?

Svar
Ja. Många av U.S. Robotics produkter kommer att kunna uppgraderas till den nya V.92-standarden genom att program hämtas från U.S. Robotics webbplats på http://www.usr-swed.com/support/s-v92.asp.

Fråga Kommer uppgraderingarna till V.92 att vara gratis?

Svar
I de flesta fall kommer V.92-uppgraderingen att vara gratis för dem som är V.90-kunder hos U.S. Robotics. Mer information om produktuppgradering kommer att lämnas vid lanseringen.


Other Countries:
 • United Kingdom
 • Italia
 • Deutschland
 • España
 • France

  More Information
 • FAQ
 • White Paper
 • ControlCenter

  Related links
 • Press Releases
     V.92 Interoperability
     V.92 Shipping
 • http://www.v92.com
 • CommWorks HiPer DSP and DSP Multispan server code