Grunderna för support - Var börjar jag?

Att få tag på support för din produkt kanske kan verka knepigt. Men vi har gjort hela processen enklare genom att sätta samman en lista över de första stegen du kan ta för att komma igång.

Här går vi igenom steg för steg:

  1. Ta reda på vilken produkt du har genom att leta upp din produktkod.
  2. Leta upp din produktkod på huvudmenysidan för support och gå sedan till supportsidan för din produkt.
  3. Visa eller hämta filer. Titta på vår exempelsida för support. Där visas var på sidan filer finns och dessutom finns korta beskrivningar av de olika filtyperna.
Då sätter vi igång!


1. Ta reda på din produktkod. För att göra det lite lättare kan du först välja typ av produkt: intern (PCI, ISA, PCMCIA, PC Card-kort) eller extern, bland kategorierna nedan.
analog networking
Externa modem/ISDN
Interna modem/ISDN
Externa bredbands-/nätverksprodukter
Interna nätverksprodukter

Obs! Produktkoder, produkt-ID:n och modellnummer är väldigt lika varandra. Produktkoder innehåller normalt sett bokstäverna "USR", en 2-siffrig landskod, ett 4-siffrigt modellnummer och en versionsbeteckning med en bokstav. Produkt-ID:n innehåller en 2-siffrig landskod, ett 4-siffrigt modellnummer och ett 2-siffrigt versionsnummer. Modellnummer består av 4 siffror och innehåller ingen versionsbeteckning.

Du har valt interna modem/ISDN.
Din produktkod finns tryckt på en etikett som sitter på produktkortet bakom metallfästet. Om du inte har skrivit ned produktkoden och inte har kvar förpackningen som produkten levererades i kan du behöva öppna datorn och titta efter etiketten.

Om du vill ha instruktioner om hur du öppnar datorn läser du i handboken från datortillverkaren.

Du behöver ta reda på två saker: modellnumret och versionsnumret. Se följande exempel.
Exempel på tre versioner av 2884-etiketterExempel på äldre etiketter
2884 Internal Modem Label Internal Modem label Internal Modem Label
Om du inte ser någon sifferserie som ser ut som USR###### ska du istället titta efter en sifferserie som ser ut så här: ######-## (6 siffror - bindestreck - 2 siffror). Äldre modem kan ha ett annat format och då kan siffrorna föregås av följande kombination: 3C, 3CP eller 10 (Europa och Mellanöstern), 20 (Sverige), 17 (Norge), 19 (Danmark), 81, 99. Det kan finnas ytterligare 2 nummer före produktkoden, som i följande exempel. Observera att de första två siffrorna är landskoder, nästa fyra är modellnummer och de sista 2 siffrorna eller bokstäverna anger versionen. USR202884B = SE 2884 Version B (02). 802884-01 = 2884 Version A (01).

Ignorera modellnummer för "CJE" och FCC
De här numren är FCC-nummer, inte U.S. Robotics-modellnummer. I de här exemplen visas inte FCC-ID:t, men för många interna modem är det numret inte detsamma som produktkoden eller modellnumret.

Om du ändå inte kan hitta din produktkod kan du använda dig av Modem Identification Wizard (guiden för modemidentifikation), men observera att den inte fungerar för alla produkter.

Obs! Ibland är FCC-modellnumret detsamma som din produktkod, men inte för många av de äldre modemen. Titta noggrant på etiketten. CE-numret är inte ett modellnummer. Observera också att för vissa äldre produkter kan garantin ha löpt ut, och då listas de inte på våra supportsidor.2. Leta upp din produktkategori på huvudsupportsidan och klicka sedan på länken för din produkt genom att hitta din produktkod eller leta efter modellnumret och rätt version:

56K Internal Example

Obs! Om du har hittat din produktkod/-nummer men inte ser produkten i listorna är det antingen för att det inte finns support för den längre, eller för att den är tillverkad för distribution i ett annat område.

Om du inte kan identifiera din produktkod: Kontakt oss per telefon eller skicka e-post till en tekniker.


3. När du har hittat supportsidan för din produkt kan du välja mellan en mängd olika filer. Här följer en kort beskrivning av vad som kan finnas. På bilden till höger visas var på supportsidan filerna finns.

Product Support Page Example

  • Dokument – Användarhandböcker, installationshandböcker, referensmaterial
  • Frågor och svar – Vanliga frågor om ämnen som är relaterade till produkten, d.v.s. felsökning, räckvidd för trådlös koppling, meddelanden om produktsupport, V.92-information o.s.v.
  • Drivrutiner – Filer som används till att få produkten att fungera i Windows eller andra operativsystem. Drivrutiner finns normalt i en .inf-fil eller inbäddade i en .exe-fil. Om du till exempel uppdaterar Windows från 98 till XP behöver du sannolikt en ny drivrutin.
  • Fabriksprogramvara – Programvara som lagras permanent i minnet i produkten. Vid en V.92-uppdatering lagras till exempel ny information i produkten efter installationen.


Was this page helpful? (1 = not helpful, 5 = very helpful)
1   2   3   4   5  
 
Did it help you find your product code?
Yes   No  
 
Additional Comments (255 characters maximum)

Lyckas du inte ta reda på din produktkod? Kontakta oss per telefon eller skicka e-post till en tekniker.