Grunderna för support - Var börjar jag?

Att få tag på support för din produkt kanske kan verka knepigt. Men vi har gjort hela processen enklare genom att sätta samman en lista över de första stegen du kan ta för att komma igång.

Här går vi igenom steg för steg:

  1. Ta reda på vilken produkt du har genom att leta upp din produktkod.
  2. Leta upp din produktkod på huvudmenysidan för support och gå sedan till supportsidan för din produkt.
  3. Visa eller hämta filer. Titta på vår exempelsida för support. Där visas var på sidan filer finns och dessutom finns korta beskrivningar av de olika filtyperna.
Då sätter vi igång!


1. Ta reda på din produktkod. För att göra det lite lättare kan du först välja typ av produkt: intern (PCI, ISA, PCMCIA, PC Card-kort) eller extern, bland kategorierna nedan.
analog networking
Externa modem/ISDN
Interna modem/ISDN
Externa bredbands-/nätverksprodukter
Interna nätverksprodukter

Obs! Produktkoder, produkt-ID:n och modellnummer är väldigt lika varandra. Produktkoder innehåller normalt sett bokstäverna "USR", en 2-siffrig landskod, ett 4-siffrigt modellnummer och en versionsbeteckning med en bokstav. Produkt-ID:n innehåller en 2-siffrig landskod, ett 4-siffrigt modellnummer och ett 2-siffrigt versionsnummer. Modellnummer består av 4 siffror och innehåller ingen versionsbeteckning.

Du har valt externa bredbands-/nätverksprodukter.
8004 Router LabelDin produktkod finns tryckt på en etikett som sitter på undersidan av produkten. Se bilden till höger. Du ska leta efter något som kan kallas "SKU-nummer," "Produktnummer" eller efter en kod under produktnamnet. I det här fallet är produktkoden USR8000A. Observera att för alla nätverks- och bredbandsprodukter listas modellnumret även som FCC-modellnummer, inte CE.

Alla nätverksproduktkoder börjar med "USR" och följs av en serie siffror (antagligen en 2-siffrig landskod och ett 4-siffrigt modellnummer) och antagligen av en bokstav (som anger version). Exempel: USR018000A - produktkod USR018000A, modellnummer 8000, version A. På vissa etiketter listas produktnumret istället för produktkoden, exempelvis 018000-01. Om du inte hittar någon USR-produktkod ska du titta efter en serie siffror i det här formatet: ######-## (6 siffror - bindestreck - 2 siffror).


2. Leta upp din produktkategori på huvudsupportsidan och klicka sedan på länken för din produkt genom att hitta din produktkod eller leta efter modellnumret och rätt version:

Networking External Example

Obs! Om du har hittat din produktkod/-nummer men inte ser produkten i listorna är det antingen för att det inte finns support för den längre, eller för att den är tillverkad för distribution i ett annat område.

Om du inte kan identifiera din produktkod: Kontakt oss per telefon eller skicka e-post till en tekniker.


3. När du har hittat supportsidan för din produkt kan du välja mellan en mängd olika filer. Här följer en kort beskrivning av vad som kan finnas. På bilden till höger visas var på supportsidan filerna finns.

Product Support Page Example

  • Dokument – Användarhandböcker, installationshandböcker, referensmaterial
  • Frågor och svar – Vanliga frågor om ämnen som är relaterade till produkten, d.v.s. felsökning, räckvidd för trådlös koppling, meddelanden om produktsupport, V.92-information o.s.v.
  • Verktyg – Program som gör det lättare att köra nätverksutrustningen.
  • Utskriftsserverfil – Filer som används till att göra skrivaren åtkomlig från nätverket.
  • Fabriksprogramvara – Programvara som lagras permanent i minnet i produkten.
  • Drivrutiner – Filer som används till att få produkten att fungera i Windows eller andra operativsystem. Drivrutiner finns normalt i en .inf-fil eller inbäddade i en .exe-fil. Om du till exempel uppdaterar Windows från 98 till XP behöver du sannolikt en ny drivrutin.


Was this page helpful? (1 = not helpful, 5 = very helpful)
1   2   3   4   5  
 
Did it help you find your product code?
Yes   No  
 
Additional Comments (255 characters maximum)

Lyckas du inte ta reda på din produktkod? Kontakta oss per telefon eller skicka e-post till en tekniker.