Grunderna för support - Var börjar jag?

Att få tag på support för din produkt kanske kan verka knepigt. Men vi har gjort hela processen enklare genom att sätta samman en lista över de första stegen du kan ta för att komma igång.

Här går vi igenom steg för steg:

  1. Ta reda på vilken produkt du har genom att leta upp din produktkod.
  2. Leta upp din produktkod på huvudmenysidan för support och gå sedan till supportsidan för din produkt.
  3. Visa eller hämta filer. Titta på vår exempelsida för support. Där visas var på sidan filer finns och dessutom finns korta beskrivningar av de olika filtyperna.
Då sätter vi igång!


1. Ta reda på din produktkod. För att göra det lite lättare kan du först välja typ av produkt: intern (PCI, ISA, PCMCIA, PC Card-kort) eller extern, bland kategorierna nedan.
analog networking
Externa modem/ISDN
Interna modem/ISDN
Externa bredbands-/nätverksprodukter
Interna nätverksprodukter

Obs! Produktkoder, produkt-ID:n och modellnummer är väldigt lika varandra. Produktkoder innehåller normalt sett bokstäverna "USR", en 2-siffrig landskod, ett 4-siffrigt modellnummer och en versionsbeteckning med en bokstav. Produkt-ID:n innehåller en 2-siffrig landskod, ett 4-siffrigt modellnummer och ett 2-siffrigt versionsnummer. Modellnummer består av 4 siffror och innehåller ingen versionsbeteckning.

Du har valt externa modem/ISDN.
Din produktkod finns tryckt på en etikett som sitter på undersidan av produkten. Titta på följande exempel så kan du se vilken kod som är produktkoden.

Du behöver ta reda på två saker: modellnumret och versionsnumret. Följande exempel visar olika sätt att ta reda på det.
Modell: 5630, Version: B eller 02
Produktkoder för helt nya U.S. Robotics-modem (tillverkade efter 2000) börjar med "USR" följt av en serie siffror och eventuellt en bokstav (exempel: USR135630B).
5630B External Modem
Modell: 5625, Version: A eller 01
Modell: 5668, Version: B eller 02

Det kan förekomma två extra siffror före själva produktkoden. De siffrorna är i sådana fall 81, 71 eller 64.
5625 External Modem
5625 External Modem
5668B External Modem
Om du inte ser någon sifferserie som ser ut som USR###### ska du istället titta efter en sifferserie som ser ut så här: ######-## (6 siffror - bindestreck - 2 siffror). Äldre modem kan ha ett annat format och då kan siffrorna föregås av följande kombination: 3C, 3CP eller 02 (Tyskland), 08 (Österrike), 11 (Schweiz), 09 (Sydafrika), 10 (Europa och Mellanöstern), 20 (Sverige), 17 (Norge), 19 (Danmark), 81, 99. Det kan finnas ytterligare 2 nummer före produktkoden, som i följande exempel. Observera att de första två siffrorna är landskoder, nästa fyra är modellnummer och de sista 2 siffrorna eller bokstäverna anger versionen. USR065668B = FR 5668 Version B (02). 245630-04 = 5630 Version D (04). 5668B External Modem
5630 External Modem
Modell: 1786, Version: 00
Modell: 1172, Version: 00

På många äldre produkter är koden kanske inte klart utmärkt som produktkod, eller så kan den ingå i serienumret.

Ignorera CJE-ID:n.
De här numren är FCC-ID:n. I de här exemplen är FCC-ID:t 0459 och CJE-0375, men observera vilka de rätta produktkoderna är.

56K Sportster Modem

Om du ändå inte kan hitta din produktkod kan du använda dig av Modem Identification Wizard (guiden för modemidentifikation), men observera att den inte fungerar för alla produkter.

Obs! Se till att titta noga på etiketten, eftersom FCC-modellnumret ibland överensstämmer med produktkoden men inte alltid, vilket framgår av exemplet ovan. CE-numret är inte ett modellnummer. För vissa äldre produkter kan garantin ha löpt ut och då listas de inte på våra supportsidor.


2. Leta upp din produktkategori på huvudsupportsidan och klicka sedan på länken för din produkt genom att hitta din produktkod eller leta efter modellnumret och rätt version:

56K External Example

Obs! Om du har hittat din produktkod/-nummer men inte ser produkten i listorna är det antingen för att det inte finns support för den längre, eller för att den är tillverkad för distribution i ett annat område.

Om du inte kan identifiera din produktkod: Kontakt oss per telefon eller skicka e-post till en tekniker.


3. När du har hittat supportsidan för din produkt kan du välja mellan en mängd olika filer. Här följer en kort beskrivning av vad som kan finnas. På bilden till höger visas var på supportsidan filerna finns.

Product Support Page Example

  • Dokument – Användarhandböcker, installationshandböcker, referensmaterial
  • Frågor och svar – Vanliga frågor om ämnen som är relaterade till produkten, d.v.s. felsökning, räckvidd för trådlös koppling, meddelanden om produktsupport, V.92-information o.s.v.
  • Drivrutiner – Filer som används till att få produkten att fungera i Windows eller andra operativsystem. Drivrutiner finns normalt i en .inf-fil eller inbäddade i en .exe-fil. Om du till exempel uppdaterar Windows från 98 till XP behöver du sannolikt en ny drivrutin.
  • Fabriksprogramvara – Programvara som lagras permanent i minnet i produkten. Vid en V.92-uppdatering lagras till exempel ny information i produkten efter installationen.


Was this page helpful? (1 = not helpful, 5 = very helpful)
1   2   3   4   5  
 
Did it help you find your product code?
Yes   No  
 
Additional Comments (255 characters maximum)

Lyckas du inte ta reda på din produktkod? Kontakta oss per telefon eller skicka e-post till en tekniker.