V.92 Main     Gäller det ditt modem

V.92-teknik*

Du kan uppgradera till V.92 nu!
Det är enkelt att uppgradera till den nya V.92-standarden. Hämtningen kan ta lite tid så medan du hämtar filerna kan du läsa om fördelarna med och funktionerna hos V.92.

Viktigt! Kontrollera att din Internet-leverantör har uppgraderat servrarna så att du kan använda fördelarna med den nya V.92-tekniken.

 1. Skriv ut de här instruktionerna innan du utför uppgraderingen.
 2. Hämta installationsfilen ControlCenter (finns nedan) till en temporär plats på din hårddisk.
 3. Om du vill använda samtalsuppgraderingen Modem on Hold måste du även hämta och installera Samtal väntar-funktionen för Internet (ICN) (finns nedan) som hanterar dina inkommande samtal. Klicka här om du vill ha mer information om ICN.
 4. Logga ut från Internet.
 5. Installera ControlCenter. Gå till den temporära mapp där du sparade ControlCenter-filen och dubbelklicka på ikonen ControlCenter. Följ instruktionerna på skärmen tills installationen är klar.
 6. När installationen är klar klickar du på Start, Programs, USRobotics, ControlCenter och klickar på ControlCenter. ControlCenter startas och identifierar ditt modem automatiskt. Välj det modem som du vill uppgradera.
 7. Klicka på knappen Instant Update. Välj det modem som du vill uppgradera. Klicka på fliken Connection (Anslutning). Markera alternativknappen Dial-Up Networking (Fjärranslutning). Välj din Internet-anslutning i listan Preferred Connection Name (Anslutning att använda). Klicka på fliken Common (Vanlig) och klicka på Update Now (Uppdatera nu). Följ anvisningarna på skärmen för att hämta uppdateringen. En Readme.txt-fil (Viktigt.txt) visas som innehåller ytterligare uppgraderingsinstruktioner. När hämtningen är klar slutför ControlCenter automatiskt V.92-uppgraderingen av modemets fabriksprogramvara. Ett meddelande visas när uppdateringen är klar. Klicka på OK.
 8. Uppgradera modemets drivrutiner. Följ stegen i filen Readme.txt (Viktigt.txt) som visades vid uppdateringen av fabriksprogramvaran. Stegen varierar mellan olika operativsystem, så kontrollera att du följer de steg som gäller ditt operativsystem.
 9. Installera Samtal väntar-funktionen för Internet. Gå till den temporära mapp där du sparade filen för Samtal väntar-funktionen för Internet (ICN) och dubbelklicka på ikonen ICN. Följ instruktionerna på skärmen tills installationen är klar.
 10. Grattis! Nu kan du återansluta till Internet och börja använda de nya V.92-funktionerna.
Om du har några frågor klickar du på knappen User's Manual (Användarhandbok) i ControlCenter.


*Den nya V.92-uppgraderingen är kanske inte tillgänglig omedelbart hos alla Internet-leverantörer. Kontakta Internet-leverantören för att ta reda på när de ska uppdatera sina servrar och inkludera V.92-tekniken. USRobotics-modem med den nya V.92-uppgraderingen är bakåtkompatibla och högsta möjliga hastighet används vid anslutning till en Internetleverantör.

Hämta nu
ICN HTTP | FTP

ControlCenter.exe United Kingdom (7.5 MB) HTTP | FTP
ControlCenter.exe Russia (7.7 MB) HTTP | FTP


Other Countries:
 • United Kingdom
 • Italia
 • Deutschland
 • España
 • France

  More Information
 • FAQ
 • White Paper
 • ControlCenter

  Related links
 • Press Releases
     V.92 Interoperability
     V.92 Shipping
 • http://www.v92.com
 • CommWorks HiPer DSP and DSP Multispan server code