Hlavní stránka V.92     Indentifikujte svuj modem

Technologie V.92

Ot. Co je V.92?

Od.
V.92 je nový standard v 56K modemové technologii, vytvorený Mezinárodní telekomunikacní unií v cervnu 2000. Tento standard je vylepšením existujícího standardu V.90 a zlepší využívání internetu milióny zákazníku na celém svete tím, že umožní rychlejší vysílací rychlosti, rychlejší pripojení a zefektivnení obsluhy.

Ot. Co je ITU?

Od.
Mezinárodní telekomunikacní unie (ITU) je formální mezinárodní spolecenství pro telekomunikacní standardy. ITU byla založena OSN a má sídlo v Ženeve ve Švýcarsku.

Ot. Co znamená, že standard je definován ITU?

Od.
V ITU probíhá vývoj normy ve dvou fázích. Za prvé, aktivní úcastníci se dohodnou nebo urcí technickou specifikaci. Výrobci modemu tradicne vyvinou a predstaví produkty založené na stanoveném standardu, protože v této dobe jsou odsouhlaseny všechny technické aspekty. Standard V.92 byl oznacen jako „stanovený“ dne 4. cervence 2000. Za druhé, je vyžadován souhlas od všech clenu OSN. Jakmile je dosaženo souhlasu, je standard považován za „stanovený“ nebo „schválený“. Konecné schválení V.92 je ocekáváno v listopadu 2000.

Ot. Jaké možnosti umožnuje V.92 oproti V.90?

Od.
Krome celkového zlepšení technologie V.90 poskytuje V.92 tri hlavní nové funkce: "Modem on Hold", "Quick Connect", a "V.PCM upstream". Pro využití všech výhod, plynoucích z techto funkcí, musí mít jak uživatelský modem, tak ISP proveden upgrade zarízení pro V.92.

"Modem on Hold" dovoluje prerušit vaši online relaci kvuli príchozím hovorum. K online aktivitám se vrátíte okamžite po ukoncení konverzace, aniž byste museli opetovne vytácet císlo. To dovoluje méne rušivé používání modemu v domácnosti a efektivnejší využití telefonní linky (Poznámka: pro fungování této funkce je nezbytné, aby Váš provozovatel telekomunikacní síte poskytoval službu "Call Waiting". )

"Quick Connect" umožnuje modemu zkrátit cas, potrebný pro inicializaci pripojení. Modem je schopen porovnat nové pripojení s predcházejícím a pokud podmínky jsou stejné (jako je vetšinou prípad volání na stejný POP server na stejném telefonním císle), muže preskocit cást testovací sekvence, takže navázání online propojení probehne rychleji. Tím je možné snížit dobu pripojení až o 50%, nebo v nekterých prípadech i více.

V.PCM Upstream" zdokonaluje komunikaci rychlejší vysílací rychlostí a to až 48000 bitu za sekundu (vysílací rychlosti V.90 byly omezeny 31200 b/s). Uživatel modemu si muže zvolit mezi velmi rychlým príjmem, ci vyváženým príjmem a vysíláním, což zvýší rychlost vysílání a lehce sníží prijímací rychlosti. Tato pružnost poskytovaná navíc je ideální pro odesílání e-mailu, tabulek, nebo fotografií, nebo pro posílání souboru.

Ot. Budou dosavadní produkty V.90 schopné prechodu na vyšší verzi?

Od.
Ano. Mnoho produktu USRobotics bude schopné prechodu na nový standard V.92 preinstalováním softwaru, který bude možné stáhnout ze stránky USRobotics.

Ot. Bude prechod na vyšší verzi V.92 zdarma?

Od.
Ve vetšine prípadu bude pro soucasné zákazníky USRobotics tento prechod na novou verzi V.92 zdarma. Více úplných informací bude dostupných pri zahájení. (konec stránky nejcasteji kladených otázek)


 Ostatní země:
 • Itálie
 • Německo
 • Španělsko
 • Francie
 • Ostatní evropské

  Více informací
 • FAQ
 • Bílá kniha
 • ControlCenter

  Příbuzné odkazy
 • Tiskové zprávy
     V.92 Interoperability
     V.92 Shipping
 • http://www.v92.com
 • CommWorks HiPer DSP and DSP Multispan server code