Βασικές πληροφορίες για την υποστήριξη - Από πού να ξεκινήσω;

Μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο να βρείτε υποστήριξη για το προϊόν που διαθέτετε. Ωστόσο, για να σας βοηθήσουμε, έχουμε απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία, δημιουργώντας έναν κατάλογο με τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε.

Θα σας καθοδηγήσουμε σε όλα τα βήματα:

  1. Προσδιορίστε ποιο προϊόν διαθέτετε, βρίσκοντας τον κωδικό του προϊόντος σας.
  2. Βρείτε τον κωδικό του προϊόντος σας στη σελίδα του κύριου μενού υποστήριξης και στη συνέχεια μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος που διαθέτετε.
  3. Δείτε ή κάντε λήψη των αρχείων. Δείτε το υπόδειγμα της σελίδας υποστήριξης, όπου σημειώνονται οι θέσεις των αρχείων στη σελίδα και δίνονται γρήγορες επεξηγήσεις για τους διαθέσιμους τύπους αρχείων.
Ας ξεκινήσουμε!


1. Βρείτε τον κωδικό του προϊόντος σας. Για μεγαλύτερη ευκολία, επιλέξτε αρχικά τον τύπο του προϊόντος σας: εσωτερικό (PCI, ISA, PCMCIA, κάρτα PC) ή εξωτερικό, από τις παρακάτω κατηγορίες.
analog networking
Εξωτερικά μόντεμ/ISDN
Εσωτερικά μόντεμ/ISDN
Εξωτερικές ευρυζωνικές συσκευές/συσκευές δικτύωσης
Εσωτερικές συσκευές δικτύωσης

Σημείωση: οι κωδικοί προϊόντος, οι κωδικοί αναγνώρισης προϊόντος και οι αριθμοί μοντέλου είναι πολύ παρόμοιοι. Οι κωδικοί προϊόντος συνήθως αποτελούνται από τους χαρακτήρες "USR", 2 ψηφία για τον κωδικό της χώρας, 4 ψηφία για τον κωδικό του μοντέλου και 1 χαρακτήρα για την έκδοση αναθεώρησης. Οι κωδικοί αναγνώρισης προϊόντος αποτελούνται από 2 ψηφία για τον κωδικό της χώρας, 4 ψηφία για τον κωδικό του μοντέλου και 2 ψηφία για την έκδοση αναθεώρησης. Οι αριθμοί του μοντέλου αποτελούνται από 4 ψηφία και δεν περιλαμβάνουν την έκδοση.

Επιλέξατε εσωτερική συσκευή δικτύωσης.
Ο κωδικός προϊόντος βρίσκεται τυπωμένος σε μια ετικέτα στη βάση του προϊόντος ή πάνω στην πλακέτα πίσω από το μεταλλικό στήριγμα. Εάν δεν έχετε σημειώσει τον κωδικό του προϊόντος ή δεν έχετε το κουτί του προϊόντος, πιθανόν να χρειαστεί να ανοίξετε τον υπολογιστή σας. Δείτε την παρακάτω εικόνα για παράδειγμα. Θα πρέπει να αναζητήσετε την ένδειξη "Αριθμός SKU", "Αριθμός προϊόντος" ή κάποιον κωδικό κάτω από το όνομα προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός προϊόντος είναι USR5416. Σημειώστε ότι σε όλα τα ευρυζωνικά προϊόντα και τα προϊόντα δικτύωσης ο αριθμός μοντέλου θα δίνεται ως αριθμός μοντέλου FCC και όχι CE
USR5416 Label

Σημείωση: Στις κάρτες PC, η ετικέτα βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάρτας.

Όλοι οι κωδικοί προϊόντων δικτύωσης ξεκινούν με την ένδειξη "USR" και ακολουθεί μια σειρά ψηφίων (πιθανότατα ένας διψήφιος αριθμός για τη χώρα και ένας τετραψήφιος αριθμός μοντέλου) και ίσως ένας χαρακτήρας (έκδοση). Για παράδειγμα USR018000A - κωδικός προϊόντος USR018000A, προϊόν Ηνωμένου Βασιλείου (01), αριθμός μοντέλου 8000, έκδοση A. Ορισμένες ετικέτες περιλαμβάνουν τον αριθμό προϊόντος αντί του κωδικού προϊόντος, για παράδειγμα 018000-01. Εάν δεν δείτε κάποιον κωδικό της μορφής USR####, αναζητήστε μια σειρά ψηφίων με τη μορφή ######-## (6 ψηφία - παύλα - 2 ψηφία).


2. Στην κύρια σελίδα υποστήριξηςt βρείτε την κατηγορία του προϊόντος σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο για το προϊόν σας, βρίσκοντας τον κωδικό του προϊόντος ή αναζητώντας τον αριθμό μοντέλου και τη σωστή έκδοση:

Networking Internal Example

Σημείωση: Εάν βρήκατε τον αριθμό/κωδικό του προϊόντος αλλά δεν βλέπετε το προϊόν σας στον κατάλογο, είτε δεν υποστηρίζεται πλέον είτε κατασκευάζεται για διανομή σε άλλη περιοχή.

Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον κωδικό του προϊόντος σας: επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή στείλτε e-mail σε έναν τεχνικό.


3. Αφού βρείτε τη σελίδα υποστήριξης για το προϊόν σας, θα έχετε στη διάθεσή σας διάφορα αρχεία. Εδώ σας δίνουμε μια γρήγορη περιγραφή των αρχείων που μπορεί να είναι διαθέσιμα. Η εικόνα στα δεξιά υποδεικνύει τη θέση όπου βρίσκονται στη σελίδα υποστήριξης.

Product Support Page Example

  • Αρχεία - Οδηγοί χρήσης (εγχειρίδια), οδηγοί εγκατάστασης, οδηγοί αναφοράς
  • Συχνές απορίες - Οι συχνές απορίες περιλαμβάνουν διάφορα θέματα σχετικά με το προϊόν, όπως η αντιμετώπιση προβλημάτων, η εμβέλεια των ασύρματων συσκευών, οι ανακοινώσεις υποστήριξης για το προϊόν, οι πληροφορίες V.92 κ.λπ.
  • Βοηθητικά προγράμματα - Βοηθητικά προγράμματα - Λογισμικό που σας βοηθά στη χρήση του εξοπλισμού δικτύωσης που διαθέτετε.
  • Αρχείο διακομιστή εκτυπωτή - Τα αρχεία που χρησιμοποιούνται ώστε ο εκτυπωτής σας να είναι διαθέσιμος στο δίκτυό σας.
  • Υλικολογισμικό - Λογισμικό που είναι μόνιμα αποθηκευμένο στη μνήμη του προϊόντος σας.
  • Προγράμματα οδήγησης - Προγράμματα που χρησιμοποιούνται ώστε το προϊόν σας να λειτουργεί με Windows ή με άλλα λειτουργικά συστήματα. Συνήθως είναι ένα αρχείο .inf ή περιλαμβάνονται σε κάποιο αρχείο .exe. Για παράδειγμα, εάν αναβαθμίσετε τα Windows σας από 98 σε XP, το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστείτε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης.


Was this page helpful? (1 = not helpful, 5 = very helpful)
1   2   3   4   5  
 
Did it help you find your product code?
Yes   No  
 
Additional Comments (255 characters maximum)

Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον κωδικό του προϊόντος σας;
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή στείλτε e-mail σε έναν τεχνικό.