USR3516-EMU Courier® M2M Modemulator™ Expansion Card

3516-emu

Regelefterlevnad

Garanti :


Frågor och svar

Ytterligare support

Om informationen i det här avsnittet inte hjälper dig att lösa ditt problem kan du kontakta en tekniker på U.S. Robotics supportavdelning direkt.


Obs! Du undviker att filerna öppnas direkt i webbläsaren genom att högerklicka på filen och välja Spara mål som... Då hämtas filen i stället. (Save Target As...)

Handböcker och andra dokument

Video

Operativsystem kompatibilitet

Product is operating system Independent and is compatible with all current Windows, Macintosh, and Linux operating systems

Expansion card hardware required: USR3510 eller USR803510

Downloads

Modemulator Windows GUI

The Modemulator Graphical User Interface (GUI) is a software application that runs on a computer having a Windows operating system to make configuring and updating Modemulators much faster and easier than using the Modemulator's native command-line interface (CLI).

NOTE: USRobotics is providing this software as-is, and is currently offering only limited support.

  1. Download the 3516-emu-GUI.zip file to a temporary location on your computer's hard disk drive.
  2. Extract the contents of the file to a temporary location on your hard drive.
  3. Follow the install instructions in the Modemulator GUI User Guide to complete the installation.
Modemulator GUI for Windows 3516-emu-GUI.zip202 KB21/04/2016
Modemulator Update Version 1.0.04

IMPORTANT: Before attempting to flash Modemulator code version 1.0.04 (or later), it is necessary to first flash the boot loader firmware. Once the boot loader has been flashed, any version of firmware can be loaded.

WARNING: Attempting to flash version 1.0.04 into a Modemulator which doesn't have the boot loader will result in the checksum failing, and the Modemulator remaining in boot code containing version 1.0.01. Flashing the boot loader will fix the issue.

  1. Download the following files to a temporary location on your computer's hard drive.
  2. Do NOT extract the contents of the zip file
  3. Refer to instructions in the Modemulator Installation Guide to install the bin file
  4. Refer to instructions in the Modemulator Installation Guide to install the zip file
  5. Refer to instructions in the Modemulator User Guide to install the boot loader firmware and the 1.0.04 hex file
Modemulator Release Notes Modemulator_Release_Notes.txt4 KB16/05/2017
Gateway Firmware required for Modemulation Version 1.46.0.2 1.46.0.bin11.0 MB10/06/2015
Gateway Application Software required for Modemulator USRobotics_V1_0_38_signed.zip3.2 MB26/06/2015
Modemulator Expansion Card Boot Loader Fabriksprogramvara boot_loader.hex35 KB08/09/2015
Modemulator Expansion Card Fabriksprogramvara Version 1.0.04 1.0.04.hex44 KB28/04/2017

Tech Support via E-mail Skicka e-post till en supporttekniker

Produktregistrering Aktivera USRobotics produkt garanati, Online !

Internationella Kontakter Hitta information om ditt land eller region.