USR803513 Courier® M2M 4G LTE Cat 1 Cellular Gateway

USR803513 GCF-approved module; USR3513 PTCRB-approved module (North America)

3513

Regelefterlevnad

Garanti : 2 år


Frågor och svar

Ytterligare support

Om informationen i det här avsnittet inte hjälper dig att lösa ditt problem kan du kontakta en tekniker på U.S. Robotics supportavdelning direkt.


Obs! Du undviker att filerna öppnas direkt i webbläsaren genom att högerklicka på filen och välja Spara mål som... Då hämtas filen i stället. (Save Target As...)

Handböcker och andra dokument

Video

Operativsystem kompatibilitet

Product is operating system Independent and is compatible with all current Windows, Macintosh, and Linux operating systems

Fabriksprogramvara

System Firmware Update Version 0153

The following upgrade process takes 12-13 minutes.

 1. Download the following file to a temporary location on your computer's hard drive.
 2. Do NOT extract the contents of the zip file.
 3. Open the Gateway's embedded Graphical User Interface (GUI)
  1. In a web browser, enter the gateway's IP address. The default IP address is 192.168.10.250
  2. At the login screen, enter the gateway's login credentials. The default Username is admin and password password.
  3. Choose Administrator on the menu bar.
  4. Select F/W Upgrade.
  5. Click the Choose File button*.
  6. Navigate to the folder where the zip file is located, and choose the file with the .zip suffix.
  7. Click the Open button.
  8. Click the Upgrade button*.
  9. The Gateway will then load the firmware and reboot.

*Note: When loading system firmware, use the Select File buttons; when loading radio firmware, use the Radio Firmware Select File buttons.

USR803513-0153-1640312658.zip60.9 MB24/12/2021
Release Notes1 KB 14/02/2022

Fabriksprogramvara Arkiv

System Fabriksprogramvara Version 0151
USR803513-0151-1583932198.zip60.9 MB11/03/2020
Release Notes1 KB 15/04/2020
System Fabriksprogramvara Version 0148
USR803513-0148-1553759510.zip60.9 MB28/03/2019
Release Notes1 KB 02/05/2019
System Fabriksprogramvara Version 0145 - Original
USR803513-0145-1541726077.zip60.9 MB 09/11/2018

Tech Support via E-mail Skicka e-post till en supporttekniker

Produktregistrering Aktivera USRobotics produkt garanati, Online !

Internationella Kontakter Hitta information om ditt land eller region.