A co z telefonami alarmowymi?

Telefony sieciowe nie zastępują zwykłych telefonów i nie zapewniają połączeń z numerami alarmowymi. Dostawcy usług VoIP wykorzystujących protokół SIP oferują różne poziomy połączeń z numerami alarmowymi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług.