Και τι γίνεται µε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης;

Τα διαδικτυακά τηλέφωνα δεν αντικαθιστούν τα κανονικά τηλέφωνα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Οι πάροχοι υπηρεσιών VoIP που βασίζονται σε SIP προσφέρουν διάφορα επίπεδα συνδεσιµότητας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Επικοινωνήστε µε τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιµοποιείτε για να µάθετε περισσότερα.