Co to jest SIP-based VoIP?

SIP (ang. Session Initiation Protocol) to protokół warstwy aplikacji służący do inicjowania, modyfikowania i kończenia interaktywnej sesji użytkownika, która obejmuje elementy multimedialne, takie jak wideo, głos, czat, gry sieciowe i rzeczywistość wirtualna. Innymi słowy, to system uzgadniania używany do wysyłania i odbierania plików danych przez Internet. SIP to otwarty standard, który umożliwia lepszą współpracę między dostawcami usług opartych na tym protokole.

Adaptery VoIP wykorzystujące protokół SIP łączą istniejący telefon z Internetem za pomocą urządzenia, zwykle routera, adaptera telefonicznego lub telefonu internetowego (telefonu IP). Wymaga to wykupienia u dostawcy usługi subskrypcji, takiej jak Vonage® czy AT&T CallVantageSM.

Jak produkty USRobotics współpracują z wykorzystującą protokół SIP technologią VoIP?

Firma USRobotics oferuje dostawcom usług bezprzewodowe routery VoIP do użytku w sieciach VoIP. Dzięki portom LAN i WAN oraz gniazdom słuchawki i linii telefonicznej subskrybenci mogą wykorzystać połączenie szerokopasmowe zarówno do połączeń głosowych, jak i transmisji danych. Użytkownicy mogą bezprzewodowo współużytkować połączenie z Internetem, zabezpieczać swoją sieć za pomocą zintegrowanej zapory firewall i odbierać połączenia głosowe po zarejestrowaniu u dostawcy usługi VoIP. Firma USRobotics oferuje dostawcom usług niezawodny, łatwy do zainstalowania i prosty w obsłudze router VoIP do instalacji w domach i niewielkich biurach domowych.

A co z telefonami alarmowymi?