Τι είναι το SIP-based VoIP?

Το πρωτόκολλο SIP (Session Initiation Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρµογών για την αρχικοποίηση, την τροποποίηση και τον τερµατισµό µιας interactive συνεδρίας µεταξύ χρηστών, η οποία συµπεριλαµβάνει στοιχεία πολυµέσων όπως βίντεο, φωνή, άµεση αποστολή και λήψη µηνυµάτων, τα διαδικτυακά παιχνίδια και η εικονική πραγµατικότητα. Με άλλα λόγια, είναι το σύστηµα γνωριµίας που χρησιµοποιείται για την αποστολή και τη λήψη αρχείων δεδοµένων µέσω Διαδικτύου. Το SIP είναι ένα ανοιχτό πρότυπο, το οποίο επιτρέπει µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών που βασίζονται σε SIP.

Οι προσαρµογείς VoIP που βασίζονται σε SIP συνδέουν το τηλέφωνό σας στο Διαδίκτυο, µέσω µιας συσκευής, συνήθως δροµολογητή, προσαρµογέα τηλεφώνου ή τηλεφώνου ΙΡ. Προκειµένου να λειτουργήσει χρειάζεται να πληρωθεί συνδροµή σε πάροχο υπηρεσιών, όπως η Vonage® ή η AT&T CallVantageSM.

Πώς συνεργάζονται τα προϊόντα της USRobotics µε το πρωτόκολλο VoIP που βασίζεται σε SIP;

Η USRobotics προσφέρει στους παροχείς υπηρεσιών ασύρµατους δροµολογητές VoIP, για χρήση µε τα υπάρχοντα δίκτυα VoIP. Καθώς διαθέτουν θύρες LAN, θύρες WAN, θύρες σύνδεσης συσκευών τηλεφώνου και θύρες τηλεφωνικών γραµµών, οι συνδροµητές µπορούν να εκµεταλλευτούν την ευρυζωνική τους σύνδεση για φωνητικές κλήσεις και κλήσεις δεδοµένων. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κοινή χρήση της διαδικτυακής τους σύνδεσης χωρίς καλώδια, να προστατεύουν το δίκτυό τους µε το ενσωµατωµένο, προηγµένο τείχος προστασίας και να δέχονται φωνητικές κλήσεις µετά από εγγραφή ως συνδροµητές στον πάροχο υπηρεσιών VoIP. Η USRobotics διαθέτει στους παρόχους υπηρεσιών έναν αξιόπιστο, ασφαλή και εύχρηστο δροµολογητή για εγκατάσταση στα σπίτια των πελατών ή τις µικρές οικιακές επιχειρήσεις.

Και τι γίνεται µε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης;