Co je to VoIP?

Volejte zdarma nebo alespoň levněji.

Jednoduše řečeno, VoIP (neboli Voice over Internet Protocol) je telefonie používající širokopásmové připojení k Internetu, neboli internetová telefonie. Klasická telefonní služba zachytí váš hlas a převede jej na elektronické signály, které jsou odeslány přes kabely patřící telefonní společnosti. Tyto signály jsou pak převedeny na zvuk telefonem na druhém konci.

Naproti tomu VoIP zachází s hlasem stejným způsobem jako s jakýmikoliv jinými informacemi odesílanými přes Internet – převede jej do datových paketů. Tyto pakety jsou zakódovány do datových souborů, odeslány přes Internet a dekódovány zpět na zvuk počítačem nebo jiným zařízením (jako je telefonní adaptér VoIP). Vzhledem k tomu, že jsou vám účtována pouze data z Internetu, která jsou převedena a předána do standardního telefonního systému na druhém konci, je to výrazně levnější pro obě strany, než placení klasických hlasových hovorů.

Výhody VoIP

Největší výhodou VoIP je úspora nákladů. Služby VoIP jsou mnohem levnější než služby klasických pevných linek, a v některých případech jsou dokonce zdarma. Další důležitou předností VoIP je přenosnost – vzhledem k tomu, že využívá celosvětovou síť Internet, uživatelé nejsou vázáni na jedno fyzické místo pro rozmanitost služeb. Pokud máte k dispozici počítač, širokopásmové připojení a v některých případech telefonní adaptér, můžete uskutečňovat hovory pomocí účtu VoIP.

Typy služeb VoIP

Existují dva hlavní typy použití VoIP v domácnosti nebo v kanceláři – Netphone a založené na protokolu SIP. Netphone, označované také jako softwarové telefony, jsou softwarové aplikace, které přemění počítač na telefon. Software je obvykle zdarma, lze jej stáhnout z Internetu a nevyžaduje nic jiného, než aktivní připojení k Internetu a schopnost zachycovat a přehrávat zvuk.

Adaptéry VoIP založeného na protokolu SIP připojují stávající telefon k Internetu přes hardware, obvykle router, telefonní adaptér nebo telefon IP. K tomu je nutné zaplatit předplatné poskytovateli služeb, jako je Vonage® nebo AT&T CallVantageSM.

Co je to Netphone?