Mer om nätverk: Vad är statisk IP, dynamisk IP och NAT (Network Address Translation)?

Det är bra att kunna de här termerna när du ska skapa ett nätverk.

En statisk IP-adress ändras inte. Du konfigurerar datorn manuellt till en specifik IP-adress. Den här adressen får du av din Internet-leverantör.

En dynamisk IP-adress måste tilldelas till en dator. När datorn startas kommer den att "söka" efter en dynamisk IP-server (i Windows kallas det här även för DHCP). När IP-adressen är tilldelad används den till datorn tills datorn stängs av.

När ska jag använda de olika adresserna?

Det är viktigt för webb- och e-postservrar att alltid ha samma IP-adress. Då behöver inte adressen slås upp varje gång servern behöver användas. När du skaffar en Internet-anslutning med hög hastighet i hemmet kan din Internet-leverantör ge dig en statisk IP-adress.

Dock kan inte alla datorer i Internet ha en statisk IP-adress. I det aktuella IP-protokollet finns det ett begränsat antal numrerade IP-adresser och de måste användas sparsamt. Det troliga är (såvida du inte begär eller köper en dyrare "företagsanslutning" till Internet) att du har en dynamisk IP-adress. Det gör att din Internet-leverantör kan hushålla med yttre IP-adresser. De kan dock använda ett "intervall" med reserverade interna adresser för dig, deras kund, inom sitt nätverk. Andra Internet-leverantörer kan också använda samma intervall med adresser för sina kunder, medan de hushåller med yttre IP-adresser.

Det här kan verka förvirrande men på många sätt fungerar det på samma sätt som när vi hushåller med telefonnumren. Samma telefonnummer kan t.ex. användas av två olika hushåll. Det är möjligt eftersom de olika hushållen finns inom olika riktnummer. På samma sätt som ett riktnummer används till att hitta ett telefonnummer används NAT (Network Address Translation) till att binda privata, interna IP-adresser till offentliga.

Vad är NAT?

När du har en dynamisk IP-adress från det här blocket av interna IP-adresser och du begär information från Internet, betyder din interna adress inte särskilt mycket utanför Internet-leverantörens nätverk. Det är som att ringa till någon på en annan ort och säga "Ring mig tillbaka på 1122334". Utan riktnummer är informationen värdelös.

(Faktum är att Internet går ett steg längre när det gäller det här: om du använder någon av de här reserverade interna IP-adresserna för din begäran ignorerar de flesta routrar som hanterar Internet-trafiken helt det här meddelandet eller "släpper" det.)
För att trafiken ska gå igenom måste de här adresserna översättas från den interna IP-adressen till en giltig IP-adress. När ett svar tas emot kommer Internet-leverantören ihåg varifrån det kom och skickar tillbaka det till dig. Det här hjälper även till att skydda ditt nätverk eftersom de riktiga IP-adresserna till dina datorer döljs.

Varför behöver jag veta det här?

När du har ett hemnätverk behöver du göra samma sak för datorerna i ditt nätverk. Som tur är gör programvara i routern eller i en av datorerna det här arbetet åt dig, men det kan vara bra att veta hur det hela fungerar. Att installera en router är ganska enkelt, men du måste veta om din Internet-leverantör ger dig en statisk eller dynamisk IP-adress. Din router (eller delade Internet-anslutning om du delar bredbandet via en av dina datorer) hanterar nätverksadressöversättningen (NAT) dynamiskt. Dessutom kan du konfigurera din router så att viss trafik hanteras annorlunda: vissa program använder portar till att kommunicera med Internet och du måste kanske konfigurera din brandvägg manuellt för att tillåta trafik på dessa portar.

Trådlösa nätverk fungerar på många sätt enligt samma principer som vanliga nätverk.

Vad är trådlöst nätverk?

Användbara termer (Länkar visas i ett nytt fönster)

statisk IP
dynamisk IP
NAT
SPI
DHCP
brandvägg
DNS

Relaterade produkter:

Broadband Router

Så här fungerar de ihop:

USRobotics lösningar

Nätverkskonfigureraren