Περισσότερα σχετικά με τα δίκτυα: Τι είναι στατική IP, δυναμική IP και μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (Network Address Translation – NAT);

Είναι καλή ιδέα να κατανοήσετε τη σημασία αυτών των όρων, καθώς θα διευκολυνθείτε στη ρύθμιση του δικτύου σας.

Η στατική διεύθυνση IP είναι πάντοτε η ίδια. Θα πρέπει να διαμορφώσετε μη αυτόματα τον υπολογιστή σας, προκειμένου να χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Ο πάροχος που χρησιμοποιείτε θα σας παρέχει τη διεύθυνση αυτήν.

Η δυναμική διεύθυνση IP θα πρέπει να εκχωρηθεί σε έναν υπολογιστή. Όταν ο υπολογιστής ανάψει, θα εκτελέσει "αναζήτηση" για το διακομιστή δυναμικών IP (στα Windows, ίσως επίσης να λέγεται DHCP). Μόλις εκχωρηθεί αυτή η διεύθυνση IP, ο υπολογιστής σας τη χρησιμοποιεί ωσότου τον σβήσετε.

Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσω είτε τη μία είτε την άλλη;

Είναι σημαντικό για τους διακομιστές Διαδικτύου και είναι σημαντικό να έχετε πάντοτε την ίδια διεύθυνση IP, έτσι η διεύθυνση δεν χρειάζεται να ελέγχεται κάθε φορά που πρέπει να προσπελαστεί ένας διακομιστής. Όταν έχετε διεύθυνση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στο σπίτι σας, ο πάροχός σας ίσως σας δόσει μια στατική διεύθυνση IP.

Ωστόσο, δεν μπορεί να έχουν στατική διεύθυνση IP όλα τα μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο. Στο τρέχον πρωτόκολλο IP, υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός αριθμημένων διευθύνσεων IP που πρέπει να διατηρούνται. Κατά πάσα πιθανότητα (εκτός αν το ζητήσετε ειδικά ή αγοράσετε πιο ακριβή "επιχειρηματική" σύνδεση στο Διαδίκτυο) χρησιμοποιείτε δυναμική διεύθυνση IP. Αυτό επιτρέπει στον πάροχό σας να διατηρεί εξωτερικές διευθύνσεις IP. Ωστόσο, στο εσωτερικό του δικτύου σας, μπορούν να χρησιμοποιούν ένα "μπλοκ" εσωτερικών διευθύνσεων που έχουν κρατηθεί ειδικά για εσάς. Άλλοι πάροχοι επίσης χρησιμοποιούν το ίδιο μπλοκ διευθύνσεων με τους πελάτες τους, ενώ διατηρούν εξωτερικές διευθύνσεις IP.

Αυτό ίσως προκαλέσει σύγχιση αλλά, έχει πολλές ομοιότητες με τον τρόπο που διατηρούνται οι αριθμοί τηλεφώνου. Για παράδειγμα, ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου ίσως να χρησιμοποιείται για δύο ξεχωριστά νοικοκυριά. Αυτό είναι εφικτό, καθώς κάθε νοικοκυριό βρίσκεται μέσα σε έναν συγκεκριμένο κωδικό περιοχής. Με τον ίδιο τρόπο που ένας κωδικός περιοχής χρησιμεύει για τον εντοπισμό ενός αριθμού τηλεφώνου, η μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT) χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση ιδιωτικών, εσωτερικών διευθύνσεων IP σε διευθύνσεις δημόσιας χρήσης.

Τι είναι το NAT;

Όταν έχετε μια δυναμική διεύθυνση από αυτό το μπλοκ εσωτερικών διευθύνσεων IP και ζητήσετε πληροφορίες από το Διαδίκτυο, η εσωτερική σας διεύθυνση δεν σημαίνει και πολλά έξω από το δίκτυο του Παρόχου σας. Θα είναι σαν να καλείτε κάποιον σε άλλο κράτος και να λέτε "Πάρε με στο 555-1234." Χωρίς αριθμό κλήσης, αυτή η πληροφορία είναι άχρηστη.

(Στην πραγματικότητα, στο Διαδίκτυο ισχύει κάτι ακόμη: αν χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις κρατημένες εσωτερικές διευθύνσεις IP για να θέσετε το αίτημά σας, οι περισσότεροι δρομολογητές που διαχειρίζονται την κυκλοφορία του Διαδικτύου θα αγνοήσουν πλήρως ή θα "πετάξουν" το μήνυμα).
Προκειμένου να γίνει διέλευση αυτής της κυκλοφορίας, οι διευθύνσεις αυτές θα πρέπει να μεταφράζονται από την εσωτερική διεύθυνση IP σε μια έγκυρη διεύθυνση IP. Όταν υπάρξει απόκριση, ο πάροχος που χρησιμοποιείτε "θυμάται" από που ήλθε και σας το στέλνει πίσω. Αυτό βοηθά να προστατευθεί το δίκτυό σας κρύβοντας τις πραγματικές διευθύνσεις IP των υπολογιστών σας.

Γιατί χρειάζεται να τα γνωρίζω όλα αυτά;

Όταν έχετε οικιακό δίκτυο, θα πρέπει να κάνετε το ίδιο πράγμα για τους υπολογιστές του δικτύου σας! Ευτυχώς, το λογισμικό του δρομολογητή ή οποιουδήποτε από τους υπολογιστές σας κάνει όλη τη δουλειά για λογαριασμό σας, αλλά σας βοηθά να κατανοήσετε πώς λειτουργούν όλα αυτά. Η ρύθμιση ενός δρομολογητή είναι σχετικά απλή, αλλά χρειάζεται να γνωρίζετε εάν ο πάροχός σας παρέχει στατική ή δυναμική διεύθυνση IP. Ο δρομολογητής σας (ή το λογισμικό σύνδεσης στο Διαδίκτυο, αν έχετε ευρυζωνική σύνδεση κοινής χρήσης σε έναν από τους υπολογιστές σας) θα διαχειρίζεται δυναμικά τη μετάφραση διευθύνσεων δικτύου. Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε το δρομολογητή σας προκειμένου να διαχειρίζεται ένα ποσοστό της κυκλοφορίας με διαφορετικό τρόπο: ορισμένες επιλογές χρησιμοποιούν θύρες για την επικοινωνία με το Διαδίκτυο και ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε το τείχος προστασίας σας για να επιτραπεί η διέλευση κυκλοφορίας μέσω αυτών των θυρών.

Τα ασύρματα δίκτυα λειτουργούν βασιζόμενα σε πολλές αρχές παρόμοιες με των συμβατικών δικτύων.

Τι είναι το ασύρματο δίκτυο;

Χρήσιμοι όροι (Οι σύνδεσμοι θα ανοίξουν σε νέο παράθυρο)

static IP (στατική διεύθυνση IP)
dynamic IP (δυναμική διεύθυνση ΙΡ)
NAT
SPI
DHCP
firewall (τείχος προστασίας)
DNS

Σχετικά προϊόντα:

Broadband Router

Δείτε πώς συνεργάζονται όλα αυτά:

Λύσεις της USRobotics

Διαμορφωτής δικτύου