Τι είναι ο δρομολογητής;

Ο δρομολογητής είναι παρόμοιος με το διανομέα, αλλά εκτελεί ορισμένες χρήσιμες δικτυακές λειτουργίες:

  • Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα οικιακό δίκτυο (σαν μεταγωγέας), αλλά ο δρομολογητής συνήθως διαχωρίζει τα δίκτυα, επιτρέποντάς σας να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης του Διαδικτύου χωρίς να εξαρτάστε από τη σύνδεση με έναν υπολογιστή (αντίθετα με το μεταγωγέα).
  • Μπορείτε να συνδέσετε έναν εκτυπωτή απευθείας σε ορισμένους δρομολογητές, επιτρέποντας σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου να προσπελάσουν τον εκτυπωτή.
  • Διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες τείχους προστασίας που δεν μειώνουν την απόδοση του δικτύου.

Μπορείτε να μοιραστείτε την ευρυζωνική σας σύνδεση χωρίς να αγοράσετε επιπλέον διευθύνσεις IP. (Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχός σας το επιτρέπει)

Για ένα μικρό δίκτυο, σε γενικές γραμμές χρειάζεστε μόνον έναν διακομιστή αλλά, εάν χρειαστείτε πρόσθετη χωρητικότητα, προσθέστε έναν μεταγωγέα Ethernet USRobotics 8-Port 10/100 Ethernet Switch. Για να δείτε με ποιον τρόπο συνεργάζονται αυτά τα προϊόντα, ανατρέξτε στο: Λύσεις της USRobotics.

Μπορείτε επίσης να πάρετε έναν ασύρματο δρομολογητή. Κάνει πολλές από τις ίδιες λειτουργίες, αλλά σας επιτρέπει να συνδυάζετε ένα κανονικό δίκτυο με ένα ασύρματο δίκτυο.

Τι κάνει ο ασύρματος δρομολογητής;

Χρήσιμοι όροι (Οι σύνδεσμοι θα ανοίξουν σε νέο παράθυρο)

δρομολογητής

Σχετικά προϊόντα:

Broadband Router

8-Port 10/100 Ethernet Switch

Δείτε πώς συνεργάζονται όλα αυτά:

Λύσεις της USRobotics

Διαμορφωτής δικτύου