Τι είναι ο μεταγωγέας;

Ο μεταγωγέας είναι παρόμοιος με το διανομέα, με την εξαίρεση ότι εγγράφει τις διευθύνσεις IP των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτόν. Όταν λαμβάνει κάποιο μήνυμα, απλά το στέλνει στον παραλήπτη για τον οποίον προορίζεται. Οι μεταγωγείς περικόπτουν την άχρηστη διαδικτυακή κυκλοφορία και σας επιτρέπουν να έχετε ένα προσιτό δίκτυο υψηλής απόδοσης.

Οι μεταγωγείς χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στο ίδιο δίκτυο. Δεν παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να εξακολουθήσετε να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης του Διαδικτύου μέσω του ICS, αλλά ίσως εμφανιστούν προβλήματα απόδοσης και "μποτιλιαρίσματα". Ο μεταγωγέας USRobotics 10/100 Ethernet Switch έχει αυτόματη ανίχνευση καλωδίου σε κάθε θύρα, οπότε χρειάζεστε μόνον ένα είδος καλωδίου, πράγμα που διευκολύνει τη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου σας.

Ίσως να έχετε επίσης τη δυνατότητα να συνδέσετε το μεταγωγέα σας στο ευρυζωνικό σας μόντεμ, αλλά μόνον εάν σας δόσει ο πάροχός σας πολλαπλές διευθύνσεις IP. Αυτό συνήθως κοστίζει περισσότερο. Για αυξημένη απόδοση και λειτουργικότητα, χρειάζεστε δρομολογητή.

Τι είναι ο δρομολογητής;

Χρήσιμοι όροι (Οι σύνδεσμοι θα ανοίξουν σε νέο παράθυρο)

μεταγωγέας

Σχετικά προϊόντα:

8-Port 10/100 Ethernet Switch

Δείτε πώς συνεργάζονται όλα αυτά:

Λύσεις της USRobotics

Διαμορφωτής δικτύου