Koppla ihop tre eller fler datorer

Om du vill fysiskt koppla ihop tre eller fler datorer måste du använda Ethernet-korskablar. Du måste kunna koppla in Ethernet-kablarna i en enhet som gör att signaler kan överföras mellan datorerna. Det finns flera enheter som du kan använda till det: en hubb, en switch eller en router.

Vad är en hubb?
En hubb är helt enkelt en enhet som upprepar den signal som tas emot. Den "vet" inte vilka datorer som är anslutna till den och den gör heller ingen nätverksbearbetning baserat på käll- eller måldatorn. En hubb används i första hand som en billig enhet som gör att du kan lägga till flera datorer i nätverket.

I takt med att du ökar antalet datorer ökas även oönskad nätverkstrafik. Att använda en hubb till att koppla ihop ett nätverk är inte särskilt säkert, eftersom alla datorer i en grupp kan konfigureras för att "avlyssna" meddelanden som sänds. En hubb gör inte heller automatiskt att du kan dela en Internet-anslutning, även om du kan köra program för delad Internet-anslutning på den dator som har höghastighetsanslutningen. Det bästa är om du kopplar ihop nätverket med en switch istället för med en hubb, framför allt nu när switcharna har blivit billiga.

Vad är en switch?

Användbara termer (Länkar visas i ett nytt fönster)

hub

Så här fungerar de ihop:

USRobotics lösningar

Nätverkskonfigureraren