Σύνδεση τριών ή περισσότερων υπολογιστών

Προκειμένου να συνδέσετε τρεις ή περισσότερους υπολογιστές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε διασταυρούμενο καλώδιο Ethernet. Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να συνδέετε τα καλώδια Ethernet σε μια συσκευή που θα επιτρέψει τη μετάδοση των σημάτων μεταξύ τους. Υπάρχουν διάφορες συσκευές που θα σας επιτρέψουν να το κάνετε: ένας διανομέας, ένας μεταγωγέας ή ένας δρομολογητής.

Τι είναι ο διανομέας;
Ο διανομέας είναι απλά μια συσκευή που επαναλαμβάνει το σήμα που λαμβάνει. Δεν "γνωρίζει" ποιοι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε αυτό και δεν κάνει καμία επεξεργασία μέσω δικτύου με βάση τον υπολογιστή προέλευσης ή προορισμού. Οι διανομείς χρησιμοποιούνται κυρίως ως φθηνές συσκευές που επιτρέπουν να προσθέσετε υπολογιστές στο δίκτυό σας.

Ωστόσο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των υπολογιστών, αυξάνεται και η άχρηστη κυκλοφορία στο δίκτυο. Η χρήση ενός διανομέα για να συνδέσετε ένα δίκτυο δεν είναι ασφαλής, καθώς οποιοσδήποτε υπολογιστής μιας συστοιχίας μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να "ακούει" τα μηνύματα που εκπέμπονται. Ένας διανομέας δεν θα σας επιτρέψει αυτομάτως να κάνετε κοινή χρήση μιας σύνδεσης Διαδικτύου, αν και ίσως είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, αν εκτελείται λογισμικό ICS στον υπολογιστή με τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας. Προτιμώτερο είναι να συνδέετε το δίκτυό σας χρησιμοποιώντας μεταγωγέα αντί για διανομέα, ιδιαίτερα καθώς οι μεταγωγείς έχουν γίνει ιδιαίτερα προσιτοί.

Τι είναι ο μεταγωγέας;

Χρήσιμοι όροι (Οι σύνδεσμοι θα ανοίξουν σε νέο παράθυρο)

διανομέας

Δείτε πώς συνεργάζονται όλα αυτά:

Λύσεις της USRobotics

Διαμορφωτής δικτύου