Hur kopplar jag ihop datorer med Ethernet-kablar?

Här beskrivs grundkraven för ett kabelanslutet nätverk. Därefter beskriver vi ett trådlöst nätverk.

Koppla ihop två datorer

Det enda du behöver om du vill koppla ihop två datorer är en "rak Ethernet-kabel" och ett nätverkskort i vardera datorn. En rak kabel är en Ethernet-kabel som har ett trådpar som går rakt igenom kabeln till vardera änden. (Ofta kallas Ethernet-kabeln "tvinnat trådpar" eller korskabel. Det betyder att någonstans mellan ändarna är två av trådarna korsade.)

Du sätter bara in kabeländarna i respektive dator så har du ett enkelt nätverk. Följ operativsystemets anvisningar om hur du konfigurerar nätverket rätt. Du kan dela filer och skrivare och om du har Delad Internet-anslutning aktiverat kan du även dela Internet-anslutningen.

Med delad Internet-anslutning kan en dator vara ansluten till Internet och en annan dator som är ansluten till nätverket kan komma åt Internet genom den första datorn. Windows 98SE och senare har funktioner för delad Internet-anslutning. Läs i dokumentationen till operativsystemet om hur du konfigurerar delad Internet-anslutning. Om det inte finns inbyggt i operativsystemet har USRobotics länkar till shareware-program som gör att du kan köra delad Internet-anslutning på din dator. En av de stora nackdelarna med delad Internet-anslutning är att "huvuddatorn" är en flaskhals för all Internet-trafik. Om den datorn inte är tillgänglig kan ingen av datorerna på nätverket komma åt Internet. Det kan också bli prestandaproblem (på huvuddatorn eller i det lokala nätverket) beroende på hur mycket processorarbete huvuddatorn måste göra.

Koppla ihop tre eller fler datorer