Vad är en IP-adress?

IP (Internet Protocol) är ett standardprotokoll för datorkommunikation. Rent generellt har varje dator sitt eget unika nummer. När två datorer kommunicerar med varandra använder de IP-adresser för att hitta varandra. En IP-adress består av 4 grupper med siffror mellan 0 och 255 där varje grupp separeras med en punkt. Exempelvis: 192.168.123.254. Även om datorn har ett "namn" på nätverket (för att du enklare ska komma ihåg den) används ändå IP-adressen när den kommunicerar med andra enheter.

I små nätverk eller delnätverk skickas meddelanden från en dator till en annan och alla enheter i nätverket kan "höra" meddelandet. Den enhet som meddelandet är avsett för svarar och de två enheterna kan överföra data mellan varandra.

Det finns olika tekniker som du kan använda när du ska skapa ett litet nätverk. I det här avsnittet beskrivs de två vanligaste sätten, kabelanslutet Ethernet-nätverk och trådlöst nätverk (802.11). Kabelanslutna nätverk är billiga, flexibla och enkla att ansluta nya datorer till. Om det inte är problematiskt att dra Ethernet-kablar mellan alla datorer kan ett nätverk med Ethernet-kablar vara ett bra val för dig. Trådlösa nätverk passar bäst om datorerna är en bit ifrån varandra eller om du har en bärbar dator och vill ha friheten att använda den på olika platser. Om du funderar på att flytta dina datorer men inte vill dra om kablar i nätverket kan det vara praktiskt med ett trådlöst nätverk.

Vad behövs för att skapa ett kabelanslutet nätverk?

Användbara termer (Länkar visas i ett nytt fönster)

IP address

Så här fungerar de ihop:

USRobotics lösningar

Nätverkskonfigureraren