Andra tekniker för att skapa ett hemnätverk

Det finns olika typer av tekniker som du kan använda för att skapa ett hemnätverk.

Nätverk via telefonnätet: Gör att du kan ansluta datorerna till befintliga telefonjack i huset. Datorerna använder den bandbredd som inte används för telefonerna till att kommunicera med varandra. Det finns både för- och nackdelar med ett sådant nätverk. Det gör att du kan flytta runt datorerna i huset och fortfarande ha nätverksåtkomst så länge det finns ett telefonjack i närheten. Nätverk via telefonnätet är i regel inte kompatibelt med DSL-tjänster, vilket begränsar dina bredbandsalternativ. Det finns även avståndsbegränsningar, det vill säga att om signalen måste färdas långt i telefonledningen får du sämre prestanda.

Nätverk via telefonnätet är i allmänhet billigare men datorerna måste dock ha särskild maskin- och programvara installerade. Om du t.ex. tillfälligt vill använda en bärbar dator i nätverket är det inte så enkelt att koppla in den. Om du istället har ett kabelanslutet eller trådlöst nätverk tar det bara några minuter att lägga till en ny dator.

Nätverk via elnätet: Ett sådant nätverk fungerar ungefär enligt samma principer. Den bandbredd som inte används i elledningen används till att överföra information mellan olika datorer. För- och nackdelarna liknar ungefär nätverk via telefonnätet. Det kan vara ett bra lågprisalternativ om du inte har många tillgängliga telefonjack i ditt hem eller den lilla kontorslokalen. Dock kan "elektriskt brus" göra nätverket långsammare och till och med frysa det. Om du någonsin har lagt märke till hur TV-signalen försämras när du kör en dammsugare har du sett vad elektriska störningar har för inverkan. Liknande förhållanden kan redan finnas i ditt elnät. Därför kan den här typen av nätverk vara knepiga att installera.

Vilken nätverkstyp är bäst för mig?

Användbara termer (Länkar visas i ett nytt fönster)

nätverk via telefonnätet
nätverk via elnätet

Så här fungerar de ihop:

USRobotics lösningar

Nätverkskonfigureraren