Skydda det trådlösa nätverket

Om du skapar ett trådlöst nätverk är det mycket viktigt att du använder alla säkerhetsfunktioner som finns i enheterna. Bland annat:

Använd enheternas omfattande (128/256-bitars) inbyggda WEP-kryptering. Kryptering är en process som kodar, eller förvränger, data som överförs. Data kan endast avkodas av en enhet som har rätt nyckel. Nyckeln är i själva verket en kod som delas av enheterna och som kommuniceras till respektive enhet. Med rätt verktyg kan nyckeln brytas och det är därför säkrare att använda en längre nyckel eftersom den tar längre tid att avkoda. Vissa produkter har endast funktioner för 64-bitars kryptering medan USRobotics trådlösa enheter har funktioner för 64-, 128- och 256-bitars kryptering (endast våra trådlösa åtkomstprodukter på 22 Mbit/s har funktioner för 256-bitars kryptering). Använd WEP-kryptering för autentisering OCH för att skydda data som överförs. Det här kan minska genomströmningen i nätverket med 10-15 % (för 64-bitars kryptering) eller 15-25 % (för 128-bitars kryptering). Det här ger inte ett 100-procentigt skydd, men det krävs en hel del ansträngning för att bryta ned det. Någon måste avlyssna din nätverkstrafik väldigt mycket för att effektivt kunna bryta den här krypteringen.

Skydda din router/åtkomstpunkt. Se till att det krävs ett lösenord för att konfigurera routern eller åtkomstpunkten. Dessutom måste du ändra standardlösenordet eftersom de är välkända. Se också till att fysiskt skydda din åtkomstpunkt för att förhindra att någon gör en "hård återställning" och återställer lösenordet tillbaka till standardvärdet.

Avaktivera fjärrkonfigurering om det är möjligt. Det gör att du måste ansluta direkt till åtkomstpunkten/routern för att kunna konfigurera den. USRobotics bredbandsrouter och trådlösa router har funktioner för det här (inte vår åtkomstpunkt).

Använd MAC-adressbaserad koppling och åtkomstkontroll. MAC-adressen är en unik identifierare i en enhet och genom att begränsa åtkomst till vissa MAC-adresser kan du hjälpa till att låsa ute obehöriga datorer. Det här kan du göra på vår trådlösa router och vår bredbandsrouter.

Använd NetBEUI istället för TCP/IP för fil- och skrivardelning. Om någon kommer åt ditt nätverk kommer de inte åt dina filer, endast din Internet-anslutning.

Dela bara det som du måste. (dela mappar och filer, inte hela hårddiskar).

Skydda dina känsliga filer med ett svårt lösenord. Lösenordet bör innehålla tecken som inte är alfanumeriska, exempelvis: !@#$%^&*). Många använder namnet på sin partner eller sitt husdjur, men sådana ord är enkla att gissa. Undvik att använda ett vanligt ord som finns i ordböcker, eftersom en "belägringsattack" mot ditt system kan försöka få åtkomst genom att använda alla ord i olika ordböcker.

Ansluta spelkonsolen till nätverket