Πώς μπορώ να προστατέψω το ασύρματο δίκτυό μου;

Αν δημιουργήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες προστασίας που διαθέτουν οι συσκευές. Αυτές περιλαμβάνουν:

Χρησιμοποιήστε την ισχυρή (128/256 bit) λειτουργία κρυπτογράφησης WEP που είναι ενσωματωμένη στις συσκευές. Η κρυπτογράφηση είναι μια διαδικασία που κωδικοποιεί ή αλλοιώνει τα δεδομένα που μεταδίδονται. Τα δεδομένα μπορούν να αποκωδικοποιηθούν μόνον από μια συσκευή που έχει το κλειδί. Το κλειδί είναι στην πραγματικότητα ένας κωδικός που χρησιμοποιείται από κοινού από τις συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους. Με τα σωστά εργαλεία, τα κλειδιά μπορούν να σπάσουν και, ως εκ τούτου, είναι πιο ασφαλές να χρησιμοποιείται μακρύτερο κλειδί, καθώς χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να αποκωδικοποιηθεί. Ορισμένα προϊόντα υποστηρίζουν αποκλειστικά κρυπτογράφηση 64 bit, αλλά οι ασύρματες συσκευές της USRobotics υποστηρίζουν κρυπτογράφηση 64, 128 και 256 bit (μόνον τα προϊόντα ασύρματης πρόσβασης των 22 Mbps υποστηρίζουν κρυπτογράφηση 256 bit). Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση WEP για την ταυτοποίηση ΚΑΙ για να προστατέψετε τα δεδομένα που μεταδίδονται. Έτσι μπορεί να περιοριστεί ο όγκος μετάδοσης μέσω του δικτύου κατά 10-15% (για τα 64 bit) ή κατά 15-25% (για τα 128 bit). Αυτός ο τρόπος προστασίας δεν είναι άψογος, αλλά απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να ακυρωθεί. Θα πρέπει κανείς να κάνει για ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ τον ωτακουστή στο δίκτυό ας για να καταφέρει να σπάσει αυτή την κρυπτογράφηση.

Προστατέψτε το Δρομολογή/Σημείο πρόσβασής σας. Ορίστε κωδικό πρόσβασης για τη διαμόρφωση του δρομολογητή ή του σημείου πρόσβσης. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι θα αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης, καθώς αυτοί είναι ιδιαίτερα γνωστοί. Θα πρέπει να προστατέψετε το σημείο πρόσβασής σας και με φυσικό τρόπο, αν είναι δυνατόν, για να αποτρέψετε οποιονδήποτε από το να κάνει πλήρη επαναφορά και να επαναφέρει τους κωδικούς πρόσβασης στις προεπιλεγμένες τιμές.

Αν είναι δυνατόν, μην επιτρέπετε τη διαμόρφωση εξ' αποστάσεως. Αυτό απαιτεί να συνδέεστε απευθείας στο σημείο πρόσβασης ή στο δρομολογητή για να το διαμορφώσετε. Οι δρομολογητές USRobotics Broadband Router και Wireless Router υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα (όχι το δικό μας σημείο πρόσβασης).

Χρησιμοποιήστε σύνδεση και έλεγχο πρόσβασης που βασίζεται στη διεύθυνση MAC. Η διεύθυνση MAC είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε μια διεύθυνση και, με τον περιορισμό της πρόσβασης σε ορισμένες διευθύνσεις MAC, μπορείτε να κλειδώσετε έξω τους υπολογιστές που κάνουν παρεμβολές. Αυτό μπορεί να γίνει στο δικό μας ασύρματο δρομολογητή και στον ευρυζωνικό μας δρομολογητή.

Χρησιμοποιήστε NetBEUI και όχι TCP/IP για κοινή χρήση αρχείου και εκτυπωτή. Αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυό σας, δεν θα έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει τα αρχεία σας, μόνον τη διαδικτυακή σας σύνδεση.

Να μοιράζεστε μόνον όσα χρειάζεται. (να κάνετε κοινή χρήση φακέλων και αρχείων, όχι ολόκληρων σκληρών δίσκων).

Να προστατεύετε τα ευαίσθητα αρχεία σας με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασής σας θα πρέπει να περιέχει μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες όπως οι εξής: !@#$%^&*). Πολλοί χρησιμοποιούν το όνομα του/της συζύγου ή του κατοικιδίου τους, αλλά αυτές οι λέξεις μπορούν να μαντευθούν εύκολα. Θα πρέπει να αποφύγετε να χρησιμοποιείτε κάποια απλή λέξη του "λεξικού", καθώς οι χάκερ θα επιχειρήσουν να προσπελάσουν το σύστημά σας χρησιμοποιώντας τις λέξεις όλων των γνωστών λεξικών.

Πώς μπορώ να συνδέσω την κονσόλα παιχνιδιού στο δίκτυό μου;

Χρήσιμοι όροι (Οι σύνδεσμοι θα ανοίξουν σε νέο παράθυρο)

κρυπτογράφηση WEP
κρυπτογράφηση 64, 128 και 256 bit
διεύθυνση MAC
NetBEUI

Σχετικά προϊόντα:

Wireless 802.11g:
Wireless MAXg PC Card
Wireless MAXg PCI Adapter
Wireless MAXg Access Point
Wireless MAXg Router

Δείτε πώς συνεργάζονται όλα αυτά:

Λύσεις της USRobotics

Διαμορφωτής δικτύου