Skapa ett trådlöst nätverk

Du kan skapa ett trådlöst nätverk på lite olika sätt. Om du har två eller tre datorer kan du sätta i ett trådlöst kort från USRobotics (eller ett trådlöst USB-kort) i respektive dator och skapa ett enkelt nätverk. Du kan då dela din Internet-anslutning och även köra en brandvägg på någon av datorerna. (Obs! Vissa andra tillverkares trådlösa kort kräver att du köper en fristående åtkomstpunkt även om du har två eller tre datorer i nätverket.)

Koppla ihop fler än tre datorer