Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα ασύρματο δίκτυο;

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να δημιουργήσετε ένα ασύρματο δίκτυο. Εάν έχετε δύο ή τρεις υπολογιστές, μπορείτε να τοποθετήσετε μια ασύρματη κάρτα της USRobotics (ή έναν ασύρματο προσαρμογέα USB) σε κάθε υπολογιστή, για να δημιουργήσετε ένα ασύρματο δίκτυο. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση της διαδικτυακής σας σύνδεσης και να εκτελείτε τείχος προστασίας στον έναν από τους υπολογιστές. (Σημείωση: Οι κάρτες ασύρματου δικτύου ορισμένων άλλων εταιρειών απαιτούν να αγοράσετε ένα αυτόνομο σημείο πρόσβασης, ακόμα και αν έχετε μόνον δύο ή τρεις υπολογιστές στο δίκτυό σας).

Πώς μπορώ να συνδέσω περισσότερους από τρεις υπολογιστές;