Vad är trådlöst nätverk?

802.11 (kallas ibland för Wi-Fi) är en uppsättning protokoll som är vanligt förekommande i små, lokala nätverk. Med ett annat protokoll, som kallas Bluetooth, kan enheter kommunicera trådlöst. Det fungerar bäst på mycket korta avstånd och används vanligtvis inte i hemnätverk. Bluetooth är användbart när du har små nätverksenheter på ett litet område som ofta kallas personligt nätverk eller PAN (Personal Area Network).

802.11 omfattar egentligen flera olika protokoll. De efterföljande bokstäverna (t.ex. 802.11a) anger olika hastigheter och frekvensband som används. De viktigaste visas nedan:

Standard Hastighet 2,5 GHz band 5 GHz band
Detaljer
802.11 1-2 Mbps
X
  Det här är en äldre standard och många produkter på marknaden har inga funktioner för den här standarden.
802.11a 54 Mbps  
X
För närvarande finns det produkter på marknaden som använder den här standarden men de är inte kompatibla med de produkter som använder frekvensen 2,5 GHz. Det gör att de inte är kompatibla med den 802.11b-utrustning som du kanske använder.
802.11b
(11 Mbps)
11 Mbps
X
  Våra trådlösa åtkomstprodukter på 11 Mbit/s använder den här standarden. De här produkterna är mycket billiga och kompatibla med 802.11b-produkter från andra tillverkare.
802.11b
(22 Mbps)
22 Mbps
X
  Våra trådlösa åtkomstprodukter på 22 Mbit/s är kompatibla med 802.11b (med 11 Mbit/s) och 802.11g (med 54/100/125 Mbit/s). Våra 22 Mbit/s-produkter är både bakåt- och framåtkompatibla med de här standarderna. När de här produkterna används med 11 Mbit/s-produkter ger de en starkare signal, större räckvidd och 70 % större täckning.
802.11g 54 Mbps
X
  Våra trådlösa åtkomstprodukter på 54 Mbit/s är kompatibla med 802.11b (med 11 och 22 Mbit/s) och med våra trådlösa produkter på 100/125 Mbit/s. Om du har 22 Mbit/s 802.11b-produkter kan du lägga till 802.11g-produkter utan att behöva byta ut din aktuella utrustning.
802.11g accelerated or enhanced (USR Wireless Turbo & MAXg) 100/125 Mbps
X
  Våra trådlösa åtkomstpunkter på 100/125 Mbit/s är kompatibla med 802.11g (med 100 och 54 Mbit/s) och 802.11b (med 11 och 22 Mbit/s). Om du har 22 Mbit/s 802.11b-produkter eller 54 Mbit/s 802.11g-produkter kan du lägga till 802.11g Wireless Turbo-produkter utan att behöva byta ut din aktuella utrustning.
802.11n Draft 2 (Ndx) 270 Mbps
X
  Our 270 Mbps 802.11n Draft 2.0 Wireless Access products are compatible with 802.11g and 802.11b. If you have 802.11b products or 802.11g products, you will be able to add 802.11n Ndx products without having to replace your current equipment. To get the maximum speed you will need to have 802.11n equipment at both ends of the connection.

Den aktuella kommunikationshastigheten för standarden 802.11g är 54 Mbit/s. Våra 100/125 Mbit/s 802.11g-enheter överför med dubbla den hastigheten när de används med andra 100/125 Mbit/s-enheter. Dessutom "nedsamplar" de hastigheten för kommunikation med 802.11g till 54 Mbit/s eller med 802.11b till 11 eller 22 Mbit/s. Standarden 802.11b använder kommunikationshastigheten 11 Mbit/s. Våra 22 Mbit/s 802.11b-enheter överför med dubbla den hastigheten när de används med andra 22 Mbit/s-enheter. Dessutom "nedsamplar" de hastigheten för kommunikation med 802.11b till 11 Mbit/s.

Observera att 802.11a och 802.11b inte är direkt kompatibla med varandra men att kommande produkter kan fungera som "brygga" mellan de två nätverken så att de enheterna kan kommunicera med varandra. För närvarande använder samtliga trådlösa produkter från USRobotics protokollet 802.11b, med hastigheten 11 eller 22 Mbit/s, eller protokollet 802.11g, med hastigheterna 54, 100 eller 125 Mbit/s.

Skapa ett trådlöst nätverk