Με ποιον τρόπο μιλούν οι υπολογιστές μεταξύ τους;

Το Ethernet είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο που επιτρέπει την επικοινωνία οποιουδήποτε αριθμού υπολογιστών μεταξύ τους. Ένας πολύ απλός τρόπος να συνδεθούν μεταξύ τους υπολογιστές είναι μέσω καλωδίου Ethernet ή καλωδίου "Κατηγορίας 5". Το πρωτόκολλο Ethernet χρησιμοποιείται επίσης όταν οι υπολογιστές επικοινωνούν με μη ασύρματο τρόπο (η ασύρματη συνδεσιμότητα θα καλυφθεί παρακάτω στην ενότητα αυτή). Όπως και τα καλώδια τηλεφώνου, τα καλώδια Ethernet μπορούν να έχουν από τέσσερεις έως οχτώ κλώνους, πολλά από αυτά και το διπλάσιο αριθμό από ένα τηλεφωνικό καλώδιο.

Το καλώδιο Ethernet είναι συνήθως κάπως πιο παχύ από ένα τηλεφωνικό καλώδιο και το βύσμα του μοιάζει με μια υπερμεγέθη πρίζα τηλεφώνου. Ακόμα και ένα φθηνό οικιακό δίκτυο θα λειτουργεί με πολύ υψηλές ταχύτητες, συνήθως 10 ή 100 Mbps. Αυτό σημαίνει 200-2.000 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από μια σύνδεση 56K μέσω τηλεφώνου! Μπορείτε ακόμα και να διαμορφώσετε το δίκτυό σας να λειτουργεί στη διπλάσια ταχύτητα ("πλήρως αμφίδρομα") αν χρειάζεται να μεταφέρετε ήχο ή βίντεο μέσω του δικτύου. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) μπορούν να λειτουργούν τα δίκτυά τους στα 1000 Mbps (ένα gigabit κυκλοφορίας ανά δευτερόλεπτο).

Το πρότυπο Ethernet είναι εκείνο που επιτρέπει στα μηχανήματα αυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάθε υπολογιστής (ή εκτυπωτής ή άλλη συσκευή) του δικτύου, έχει μια μοναδική διεύθυνση ή διεύθυνση ΙΡ.

Τι είναι η διεύθυνση IP;

Χρήσιμοι όροι (Οι σύνδεσμοι θα ανοίξουν σε νέο παράθυρο)

full duplex
Ethernet standard

Σχετικά προϊόντα:

Broadband Router

Δείτε πώς συνεργάζονται όλα αυτά:

Λύσεις της USRobotics

Διαμορφωτής δικτύου