Τι είδους μόντεμ βασιζόμενα σε ελεγκτή ή χωρίς ελεγκτή πωλεί;

Βασιζόμενο σε ελεγκτή Μόντεμ χωρίς ελεγκτή/Winmodem(tm) Softmodem
Εξωτερικά V.92 56K External Serial Faxmodem Model 5630

V.92 56K USB Faxmodem Model 5637
V.92 56K USB Softmodem Model 5639
Εσωτερικά 56K V.92 Internal Faxmodem PCIe Model 5638

56K V.92 Internal Faxmodem PCI Model 5671
Σε επιχείρηση Courier™ 56K V.92 Business Modem Model 3453

56K OEM Controller PCI Faxmodem Model 2972

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε προϊόν για περισσότερες πληροφορίες.

Getting online with Dial-up Modems