Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι μόντεμ;

Βασιζόμενο σε ελεγκτή

Τα μόντεμ διακρίνονται μεταξύ τους από την αρχιτεκτονική τους, δηλαδή από το πού γίνεται η επεξεργασία: στο μόντεμ ή στον υπολογιστή. Μια συσκευή μόντεμ είναι ένα μόντεμ βασιζόμενο σε ελεγκτή, και όλες οι εργασίες γίνονται από αυτό. Αυτός ο τύπος μόντεμ προσφέρει την καλύτερη ισχύ και απόδοση και δεν χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ του υπολογιστή. Και τα τρία εξαρτήματα (MCU, DPU και DAA) βρίσκονται στη συσκευή του μόντεμ. Λειτουργεί με πολλά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και η λειτουργικότητά του μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω αποστολών ROΜ.

Μόντεμ χωρίς ελεγκτή/Winmodem(tm)

Τα μόντεμ χωρίς ελεγκτή (ή Winmodemtm), όπως υποδεικνύεται και από το όνομά τους, δεν διαθέτουν μικροελεγκτή μέσα στη συσκευή. Επομένως, η συμπίεση των δεδομένων και η δημιουργία των εντολών AT γίνονται από τον υπολογιστή. Καθώς οι περισσότεροι υπολογιστές που πωλούνται σήμερα χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Windows, το πρόγραμμα μικροελεγκτή είναι συνήθως γραμμένο ειδικά για τα Windows, και επομένως ονομάζεται "Winmodem." Τα μόντεμ αυτά είναι χρήσιμα στους φορητούς υπολογιστές, καθώς συνήθως χρησιμοποιούν λιγότερη ισχύ. Τα Winmodem αναβαθμίζονται συνήθως μέσω νέου λογισμικού.

Softmodem

Τα Softmodem είναι, πολύ απλά, μόντεμ λογισμικού. Όλη η επεξεργασία γίνεται από τον υπολογιστή και το μόντεμ είναι απλώς μια διασύνδεση για την πρίζα του τηλεφώνου. Τα μόντεμ αυτά χρειάζονται έναν υπολογιστή που θα κάνει όλη την επεξεργασία, και λειτουργούν μόνο στο λειτουργικό σύστημα των Windows. Πολλοί κατασκευαστές υπολογιστών προσθέτουν Softmodem στους υπολογιστές που κατασκευάζουν, καθώς το κόστος τους είναι αμελητέο. Τα μόντεμ αυτά έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης.

Modem types

Τι είδους μόντεμ βασιζόμενα σε ελεγκτή ή χωρίς ελεγκτή πωλεί;