Modem 101

Temel esaslar

Telefon hatlarının büyük çoğunluğu tonal (analog) sinyal taşımak üzere tasarlanmışlardır. Anahtarlamalı Telefon Ağı (PSTN) bu tonal sinyalleri alarak bir Merkezi Ofisten (CO) diğerine nakletmek için genellikle sayısal sinyallere dönüştürür. Diğer uçta sayısal sinyaller tekrar analog sinyal haline getirilir.

Bilgisayarlar telefon hatlarını nasıl kullanır?

“Modem” kelimesi MOdulator/DEModulator (Kipleyici/Kip çözücü) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kelimedir. Bilgisayarınızdan gelen sayısal sinyalleri telefon hatlarında taşınabilecek analog sinyallere dönüştürür ve aynı işlemi tersine yapar. Aynı zamanda evinize sayısal bir hat (ISDN) bağlatmanız mümkündür ancak farklı sayısal sinyalleri ayrıştırmak için bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır. ISDN, Avrupa’nın ve Kablo veya DSL erişimin mevcut olmadığı bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Temel esaslar

Hardware modemleri nasıl çalışır?

Hardware modemleri üç bileşenden oluşmaktadır: Microkontrol Birimi (MCU), Veri Gönderme Birimi (DPU) ve Veri Erişim Düzeni (DAA). Microkontrol Birimi verileri hatalara karşı kontrol eder ve sıkıştırma yapar. Aynı zamanda paralel bir iletimi seri iletime dönüştürebilir. Sinyal almak ve göndermek için AT komut setini kullanır. Verileri Veri Gönderme Birimine aktarır.

Veri Gönderme Birimi nasıl çalışır?

Veri Gönderme Birimi açıldığı zaman talimatlarını ve ayarlarını ünitenin kalıcı belleği olan ROM’dan alır. DSP (Dijital Sinyal İşlemci) hesaplamalarını yaparken RAM’i (Rastgele Erişimli Bellek) kullanır. Modeminizin talimatları EEPROM (Elektonik Silinebilir Yeniden Proglamlanabilir ROM) formatında ise yeni özellikler vererek modemde ayarlı talimatları geliştirmek mümkün olabilir. İşlem yapıldıktan sonra çıktı Veri İşlem Düzenine gönderilir.

modemleri nasıl çalışır

Veri İşlem Düzeni ne yapar?

Veri İşlem Düzeni (DAA), Anahtarlamalı Telefon Ağı’na (PSTN) açılan Hardware arayüzüdür. Standart bir RJ-11 prizi modemi telefon hattına bağlar. Arayüz modemin hattaki sinyalleri algılamasını sağlar: arama tonu, meşgul sinyali vb.

Modem Speeds