Modems 101

Grunderna för modem

De flesta telefonlinjer är avsedda för att skicka analoga signaler. De här signalerna plockas upp i det allmänna telenätet och konverteras till digitala signaler, så att de kan skickas från ett centralkontor till ett annat. I andra ändan konverteras de digitala signalerna tillbaka till en analog signal.

Hur används telefonlinjen av en dator?

Ordet MODEM är en förkortning av MOdulator/DEModulator. I modemet konverteras den digitala signalen från datorn till en analog signal som kan skickas via telefonlinjen, och vice versa. Du kan också välja att installera en digital linje (ISDN) hemma, men då behöver du en adapter till att omvandla de olika digitala signalerna. ISDN är vanligt i Europa och andra områden där kabel- eller DSL-tillgången är bristande.

Grunderna

Hoe werkt een hardware-modem?

Een hardware-modem bestaat uit drie componenten: de Microcontroller Unit (MCU), de Data Pump Unit (DPU) en het Data Access Arrangement (DAA). De Microcontroller Unit controleert of er fouten in de gegevens zitten en voert de compressie uit. De eenheid kan ook een parallelle overdracht omzetten in een seriële overdracht. Het gebruikt de AT-commando's om signalen te verzenden en te ontvangen. Het verzendt de gegevens naar de Data Pump Unit.

Wat doet de Data Pump Unit?

Als de DPU is ingeschakeld, ontvangt deze instructies en instellingen van ROM, het permanente geheugen van de eenheid. De DSP (Digital Signal Processor) gebruikt RAM (Random Access Memory) terwijl het de berekeningen uitvoert. Als uw modem instructies heeft in het EEPROM (Electronically Erasable Programmable ROM), is het mogelijk de instructies in een modem te upgraden en de modem nieuwe eigenschappen te geven. Nadat de output is verwerkt, wordt die naar het Data Access Arrangement verzonden.

How a modem works

Vad händer i DAA-enheten?

DAA-enheten fungerar som maskinvarugränssnitt mot det allmänna telefonnätet. Modemet ansluts till telefonlinjen med ett vanligt RJ-11-jack. Gränssnittet gör att modemet kan upptäcka signaler på linjen: kopplingston, upptagetton o.s.v.

Modem Speeds