Μόντεμ 101

Τα βασικά

Οι περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν τονικά (αναλογικά) σήματα. Το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) συλλέγει αυτά τα τονικά σήματα και, συνήθως, τα μετατρέπει σε ψηφιακά σήματα για να τα μεταφέρει από το ένα Κεντρικό Γραφείο (CO) σε άλλο. Όταν φτάσουν στον προορισμό τους, τα ψηφιακά σήματα μετατρέπονται πάλι σε αναλογικό σήμα.

Πώς χρησιμοποιεί ο υπολογιστής την τηλεφωνική γραμμή;

Η λέξη "Μόντεμ" (Modem) είναι αρκτικόλεξο για τους όρους MOdulator/DEModulator (διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής). Μετατρέπει το ψηφιακό σήμα από τον υπολογιστή σας, σε αναλογικό σήμα που μπορεί να μεταφερθεί μέσω της τηλεφωνικής γραμμής και αντίστροφα. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε μια ψηφιακή γραμμή (ISDN) στο σπίτι σας, αλλά θα χρειαστείτε έναν προσαρμογέα για το διαχωρισμό των διάφορων ψηφιακών σημάτων. Οι γραμμές ISDN είναι κοινές στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές όπου δεν διατίθεται πρόσβαση σε καλωδιακές ή DSL γραμμές.

Τα βασικά

Πώς ακριβώς λειτουργεί μια συσκευή μόντεμ;

Μια συσκευή μόντεμ αποτελείται από τρία εξαρτήματα: τη μονάδα μικροελεγκτή (MCU), τη μονάδα άντλησης δεδομένων (DPU) και τη διάταξη προσπέλασης δεδομένων (DAA). Η μονάδα μικροελεγκτή ελέγχει τα δεδομένα για σφάλματα και τα συμπιέζει. Μπορεί επίσης να μετατρέψει μια παράλληλη μετάδοση σε σειριακή. Χρησιμοποιεί την εντολή AT, η οποία έχει καθοριστεί για την αποστολή και λήψη σημάτων. Στη συνέχεια, αποστέλλει τα δεδομένα στη μονάδα άντλησης δεδομένων (DPU).

Τι κάνει η μονάδα άντλησης δεδομένων;

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα άντλησης δεδομένων λαμβάνει οδηγίες και ρυθμίσεις από τη μνήμη ROM, η οποία είναι η μόνιμη μνήμη της μονάδας. Ο επεξεργαστής ψηφιακού σήματος (DSP) χρησιμοποιεί τη μνήμη RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) ενόσω εκτελεί τους υπολογισμούς του. Εάν το μόντεμ σας διαθέτει οδηγίες σε μορφή EEPROM (Μνήμη ROM με δυνατότητα ηλεκτρονικής διαγραφής και προγραμματισμού), μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε τις οδηγίες που έχουν ρυθμιστεί στο μόντεμ σας, προσφέροντάς του νέα χαρακτηριστικά. Μετά την επεξεργασία, το σήμα εξόδου αποστέλλεται στη διάταξη προσπέλασης δεδομένων (DAA).

How a modem works

Τι κάνει η διάταξη προσπέλασης δεδομένων;

Η διάταξη προσπέλασης δεδομένων (DAA) λειτουργεί ως διασύνδεση της συσκευής με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN). Ένα κοινό βύσμα RJ-11 συνδέει το μόντεμ στην τηλεφωνική γραμμή. Η διασύνδεση επιτρέπει στο μόντεμ να διακρίνει τα σήματα στη γραμμή: σήμα κλήσης, σήμα κατειλημμένου, κ.λπ.

Modem Speeds