Λύσεις παιχνιδιού της USRoboti

Για τις τελευταίες λύσεις δικτυακού παιχνιδιού της USRobotics που χρησιμοποιούνται με τις κονσόλες παιχνιδιού* όπως οι Xbox Live ήr Playstation 2, ανατρέξτε στις παρακάτω διαμορφώσεις

Προτεινόμενες λύσεις παιχνιδιού
Καλωδιακό DSL

Εναλλακτικές λύσεις
Ενσύρματος δρομολογητής DSL - Κοινή χρήση Διαδικτύου
Ασύρματος δρομολογητής με AP- Κοινή χρήση Διαδικτύου
Δρομολογητής DSL με ασύρματα AP - Κοινή χρήση Διαδικτύου
Ενσύρματος δρομολογητής - Κοινή χρήση Διαδικτύου
Άμεση σύνδεση μόντεμ - ΧΩΡΙΣ κοινή χρήση Διαδικτύου
Μόντεμ USB και ICS - Κοινή χρήση Διαδικτύου
Άμεση σύνδεση τηλεφώνου - ΧΩΡΙΣ κοινή χρήση Διαδικτύου/τηλεφώνου

Συμβατά προϊόντα της USRobotics
Τα παρακάτω προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά στα διαγράμματα λύσεων
Προσαρμογέας ασύρματου παιχνιδιού:
USR805430

Ασύρματος δρομολογητής:
USRxx9107, USRxx9110, USRxx9111, USR805461, USR808054, USRxx9106, USRxx8022, USRxx8011, USR5462, USR5463

Ασύρματο σημείο πρόσβασης:
USRxx5451, USRxx5453, USRxx5450, USRxx2249, USRxx2450

Ευρυζωνικός δρομολογητής:
USRxx800A-02, USR8000A-03, USR8001, USR8004, USRxx8000A, USRxx8000, USRxx8003, USR808200

Ενσύρματος δρομολογητής DSL:
USRxx9107, USRxx9105, USRxx9003 (approved to work with Xbox Live)

Μόντεμ Ethernet:
USRxx9001, USRxx9002, USRxx8550

* Ορισμένα συστήματα παιχνιδιού απαιτούν επιπλέον εξαρτήματα και/ή υπηρεσίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματος παιχνιδιού ή το Διαδίκτυο για συγκεκριμένες απαιτήσεις ή περιορισμούς.