Vad är DSL?

Med DSL (Digital Subscriber Line) används den tillgängliga bandbredden i telefonlinjen till att överföra ytterligare signaler. De vanliga koppartrådarna i din telefon kan överföra information på många olika frekvenser.

Telefonlinjen har ett stort antal frekvenser tillgängliga. När du använder DSL måste du säkerställa att DSL-signalerna och dina telefonsamtal inte stör varandra. Flera låga kanaler används för telefonsignaler och de återstående används för DSL-signaler. I vissa fall lämnas en frekvensbuffert medvetet oanvänd mellan telefon- och DSL-frekvenserna.

För att förhindra att telefonsamtalen inte stör måste "lågpassfilter" eller en "linjedelare" användas i alla telefon- och modemjack. De här enheterna blockerar alla signaler inom en viss frekvens så att dina telefonsamtal och dataöverföringarna inte använder samma frekvenser.

DSL-signaler kan vara "asynkrona" (ADSL), vilket betyder att inkommande och utgående kapacitet inte är lika. Bolaget som levererar signalen antar att du kommer att ha mer inkommande än utgående trafik och delar upp bandbredden efter det. Synkrona signaler (SDSL) har samma hastighet för inkommande och utgående trafik. Till skillnad från Internet-anslutning via kabel är en DSL-linje en egen resurs och delas inte. Det betyder att om alla på din gata har DSL och alla använder det samtidigt förlorar ingen bandbredd.

I Europa varierar DSL-hastigheterna mellan 256 kbit/s och 2 Mbit/s, men kontrollera med din lokala leverantör vad som är tillgängligt. Den nästa generationen, VDSL (DSL med mycket hög bitöverföringshastighet) kan leverera upp till 52 Mbit/s, tillräckligt för en ny generation av bild- och ljudinnehåll som levereras på begäran. Med sådana hastigheter kan du enkelt hämta en film i DVD-kvalitet och titta på den i realtid.

Vilka är begränsningarna med DSL?

En stor nackdel med DSL är att du måste bo inom cirka 5 km från den lokala växelstation som hanterar din adress. Signalstyrkan sjunker med avståndet och till skillnad från vanliga telefonsignaler går det inte att förstärka signalstyrkan längs vägen. Avståndet från den lokala växelstationen påverkar också anslutningshastigheten: ju närmare du bor, desto snabbare anslutning. DSL-leverantörer nämner oftast den snabbast tänkbara hastigheten (t.ex. 1,5 Mbit/s inkommande/1 Mbit/s utgående). Om du inte bor väldigt nära den lokal växelstationen kommer du inte att få de hastigheterna. Du måste ha ett "rent koppartrådspar" tillgängligt mellan huset och den lokala växelstationen. Ett rent koppartrådspar är en ledning som används uteslutande för överföringen av enbart din signal. När det används till att bunta ihop telefonsignaler anses inte ett koppartrådspar längre vara "rent".

Så här skaffar du DSL

Det bästa sättet är att använda en sökmotor och söka efter en DSL-leverantör i ditt område. Leverantören använder ditt telefonnummer och din adress till att bestämma om du kan använda tjänsten.

Vad är Internet-anslutning via satellit?

Användbara termer (Länkar visas i ett nytt fönster)

lågpassfilter
linjedelare
VDSL
ADSL
SDSL

Användbara dokument
Välja DSL-modem: USB jämfört med Ethernet

Relaterade produkter:

ADSL2+ 4-Port Router
Wireless MAXg ADSL2+ Gateway
Wireless ADSL2+ Starter Kit

Så här fungerar de ihop:

USRobotics lösningar

Nätverkskonfigureraren