Vad är Internet-anslutning via kabel?

När du tar emot en TV-signal från ditt kabelbolag tar bild- och ljudinformationen för en viss kanal upp en viss del av bandbredden. Det går att ta en av de här kanalerna och använda den för Internet-anslutning utan att de andra kanalerna påverkas. Det är dock inte säkert att alla kabelsystem har kapacitet för det.

Kabelbolagen tar en bit av bandbredden och använder den till att utväxla data med din dator. De delar upp den här kanalen i två underkanaler för "utgående" respektive "inkommande" data. (Med "utgående" menas data som går från din dator till kabelbolaget, "inkommande" är information som kommer från kabelbolaget.) De räknar med avsevärt mer inkommande data, eftersom de flesta användare hämtar mer än vad de överför. I vissa fall kan kabelbolaget bara skicka data i kabeln men inte ta emot meddelanden från dig. I sådana fall måste du använda ett vanligt modem till att begära information, som kabelbolaget skickar med hög hastighet till dig via kabelsystemet.

Vilka är begränsningarna med Internet-anslutning via kabel?

Beroende på hur den lokala kabelanslutningen är konfigurerad kan grannar som också är Internet-användare komma åt dina filer. Använd alltid en brandvägg, framför allt när du använder ett kabelmodem. En brandvägg är ett program som övervakar nätverkstrafiken och förhindrar att obehöriga kommer åt din dator. Brandväggsprogram kan du hämta och köra på själva datorn, eller så kan det vara inbyggt i en router. Mer information om brandväggar och routrar finns i avsnittet om nätverksutbildning.

Så här skaffar du en Internet-anslutning via kabel?

Ring din lokala kabelleverantör och fråga om det går att få Internet-anslutning via kabel.

Vad är DSL?

Så här fungerar de ihop:
  • USRobotics lösningar
  • Nätverkskonfigureraren