Τι είναι καλωδιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Όταν λαμβάνετε σήμα τηλεόρασης από την εταιρία καλωδιακής τηλεόρασης, όλη η πληροφορία εικόνας και ήχου για ένα συγκεκριμένο κανάλι καταλαμβάνει ένα "τμήμα" του εύρους ζώνης. Είναι εφικτό να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα κανάλια για πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς να επηρεαστεί κάποιο από τα υπόλοιπα κανάλια. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα καλωδιακά συστήματα ικανά να το κάνουν αυτό.

Οι εταιρίες καλωδιακής τηλεόρασης χρησιμοποιούν ένα τμήμα του εύρους ζώνης για να ανταλλάξουν δεδομένα με τον υπολογιστή. Χωρίζουν το κανάλι σε δύο δευτερεύοντα κανάλια για λήψη και αποστολή δεδομένων. ("Αποστολή" χρησιμοποιείται για τα δεδομένα που μεταδίδονται από τον υπολογιστή στην εταιρία, "λήψη" χρησιμοποιείται για τα δεδομένα που προέρχονται από την εταιρία.) Είναι αναμενόμενο τα δεδομένα λήψης να είναι πολύ περισσότερα από τα δεδομένα αποστολής διότι οι χρήστες κυρίως λαμβάνουν παρά στέλνουν πληροφορία. Σε μερικές περιπτώσεις, οι εταιρίες καλωδιακής τηλεόρασης μπορούν μόνο να στείλουν δεδομένα μέσω του καλωδίου, αλλά όχι να λάβουν δεδομένα από εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεστε ένα συμβατικό μόντεμ για να ζητήσετε πληροφορία την οποία θα λάβετε με μεγάλη ταχύτητα, από την εταιρία καλωδιακής τηλεόρασης, μέσω του καλωδιακού συστήματος.

Υπάρχουν περιορισμοί στην καλωδιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Ανάλογα με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί η τοπική καλωδιακή σύνδεση, άλλοι χρήστες του διαδικτύου μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να προσπελάσουν τα αρχεία σας! Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας και ιδιαίτερα όταν έχετε καλωδιακό μόντεμ. Το τείχος προστασίας είναι ένα λογισμικό που παρακολουθεί την κυκλοφορία του δικτύου και αποτρέπει τη προσπέλαση του υπολογιστή σας από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το λογισμικό τείχους προστασίας μπορεί να ληφθεί και να εκτελεστεί σε έναν υπολογιστή ανεξάρτητα ή μπορεί να ενσωματωθεί στο δρομολογητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τείχος προστασίας και τους δρομολογητές, διαβάστε την εκμάθηση δικτύωσης ενότητα.

Πως αποκτώ καλωδιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Καλέστε τον τοπικό πάροχο καλωδιακής τηλεόρασης και ρωτήστε αν είναι διαθέσιμη η καλωδιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τι είναι η DSL;

Δείτε πως λειτουργεί συνολικά:
  • Λύσεις της USRobotics
  • Διαμορφωτής δικτύου